EO

FME start Platform Artificial Intelligence

09 januari 2019 om 17:12 uur

FME is een Platform Artificial Intelligence (AI) gestart voor de toepassers en ontwikkelaars van AI binnen de technologische industrie. Via dit Platform wil FME bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen - of dat overwegen te doen - met elkaar verbinden.


Het doel is de bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie te versnellen, en om de technologische industrie een stem te geven in het maatschappelijke debat over de toekomst van AI. Met onder andere NXP, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips en ASML wordt in de komende periode een agenda voor het Platform AI opgesteld.

 

Artificial Intelligence

De razendsnelle ontwikkeling van AI is een van de meest impactvolle ontwikkelingen van deze tijd. Er worden grote stappen gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van AI en het wordt steeds beter toepasbaar binnen bedrijfsprocessen. Het gebruik van AI in het bedrijfsleven groeit sterk. Wereldwijd werkt 59% van de bedrijven met elementen van AI als (toekomstige) basis voor hun bedrijfsvoering. Ook ontstaan er verschillende maatschappelijke initiatieven en netwerken rond AI en neemt het Kabinet AI op als belangrijke pijler onder haar nieuwe Digitaliseringsstrategie.

 

Uitdagingen en kansen

In de vorm van onder andere Advanced Manufacturing, Smart Products, Servitization en Digital Factory biedt AI vele kansen voor de technologische industrie als het gaat om de ontwikkeling van producten en om productieprocessen te verbeteren. Daarnaast zijn er kansen rond het toepassen van AI bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met smart cities, binnen de zorg en binnen de agri-foodsector.


Uit het FME Ondernemersonderzoek 2018 blijkt dat het ook een belangrijk thema is onder de FME-leden: 44% van de respondenten is al bezig met AI of verwacht dat binnen 3 jaar te zijn, voor machine learning is dat 55%. Wel moet een aantal knelpunten worden aangepakt. Zo heeft Nederland een tekort aan geschoolde werknemers en moet een inhaalslag gemaakt worden om bij de cutting edge van AI-onderzoek te komen. Om dit te bereiken is samenwerken noodzakelijk.

 

Samen verder 

Samen met zijn leden wil FME zich inzetten voor bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie. Het wil bedrijven die met AI bezig zijn -of dat zouden moeten zijn- met elkaar verbinden, waarbij het zich op zowel de toepassers als de ontwikkelaars wil richten. ‘Het is tijd om een brede AI-agenda op te stellen voor de technologische industrie, die de kansen identificeert en die richting geeft om die kansen te verzilveren. Uiteindelijk willen we toewerken naar concrete activiteiten die onze leden samen met FME en relevante stakeholders kunnen uitvoeren, om zo de mogelijkheden van AI binnen de technologische industrie maximaal te benutten.'

 

Meer informatie en activiteiten

Met een kerngroep van FME-leden wordt de agenda en het activiteitenprogramma in de komende periode uitgewerkt. Meer informatie geeft Jelmer Alberts.

 

Gerelateerd nieuws

Ontwerpstudie voor cirkelversneller van 100 kilometer op Cern gereed

Ontwerpstudie voor cirkelversneller van 100 kilometer op Cern gereed

De ontwerpstudie voor een nieuwe cirkelvormige, ondergrondse deeltjesversneller van 100 kilometer omtrek bij Cern in Genève is gepubliceerd. De superversneller moet de opvolger worden van de huidige LHC-versneller op…

Kracht van wet voor nieuwe Richtlijn Steigers

Wettelijke status voor nieuwe Richtlijn Steigers

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee heeft de richtlijn nu officiële kracht van wet gekregen dankzij de gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de…

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Er is een nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd op 2 januari 2019. Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

21 januari 2019, Breda

2-daagse training CE-engineering en fabrikantschap

De Europese CE-richtlijnen gaan uit van het simpele scenario dat bij een verhandeld en/of in gebruik...

22 januari 2019

Carcinogene stoffen

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene...

Meer agendapunten »