EO

Veertien ideeën over menselijk kapitaal in de techniek beloond

20 december 2018 om 08:20 uur

Veertien ondernemers uit het technisch midden- en kleinbedrijf, die reageerden op de oproep MKB Idee, krijgen hulp bij het oplossen van belangrijke mkb-problemen op het gebied van menselijk kapitaal. Deze belemmeringen verhinderen hen te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werknemers.


De MKB Idee-aanvragen zijn erg divers: de een gebruikt augmented reality, de ander wil met een methode van 2x20 minuten leren per week een leercultuur stimuleren. De inzendingen komen van verschillende technische bedrijven, variërend van installatie- tot metaalbedrijf.


Er was 2 miljoen euro subsidie beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontving 129 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro. Veertien aanvragen krijgen bedragen variërend van 50.000 tot 200.000 euro om de problemen op het gebied van menselijk kapitaal op te lossen.


De projecten die subsidie ontvangen:

 

Industry 4.0 - It's people who drive technology

Het ontwikkelen van een platform dat competenties en opleidingen van medewerkers op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt, inclusief opties om ontbrekende competenties via een scholingstraject te verwerven.
Inzender: P. van de Mortel, Constructiebedrijf Machinefabriek (M.C.M.)  en Craft Education.

 

ICT MkBo

Het verbeteren van de aansluiting van het MBO beroepsonderwijs op de (ICT-) beroepspraktijk d.m.v. een methodiek die ontwikkelingen binnen een systeem van leven lang leren bijhoudt. Ook gaan docenten in de praktijk aan de slag en nemen gastdocenten hun lessen over.
Inzender: Ifective, AVIT en De Nieuwe Zaak

 

Professioneel lerende organisatie

Concept waarbij de sterktes en interesses van medewerkers binnen een multidisciplinair en zelfsturend klantenteam worden versterkt en gestimuleerd. De medewerker kan snel en effectief op zijn of haar zwaktes worden gecoacht. Beoogde uitkomst: een professioneel lerende organisatie.
Inzender: Lomans

 

Open source, niet denken in patenten, maar samen werken aan talenten

Doelstelling van dit project is de realisatie van een Kenniscentrum Circulaire Economie, een inspiratie centrum waar ondernemers, onderwijs en overheden elkaar ontmoeten en versterken.
Inzender: Maris projects

 

Smart Photonics Uitdaging

Opstarten van een samenwerkingsverband dat de mogelijkheden vergroot voor kennisontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijk gebruik van faciliteiten en investeringen in "human capital" en faciliteiten ten behoeve van de internationale groeimarkt "Smart Photonics".
Inzender: IP2 Solutions i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Innovatiecluster Smart Photonics (Photon Delta) en LioniX.

 

Bevorderen IT-Bouwmeesterschap

Ontwikkelen van een innovatief platform, dat organisaties waar softwareontwikkeling plaatsvindt een middel biedt om (nieuw) personeel beter en effectiever software te laten ontwikkelen.
Inzender: Valori Software Improvement

 

Van ‘Know How' naar ‘Do How'!

Ontwikkelen van een methodiek die IT kandidaten en de teams waarin zij gaan werken, eerder en diepgaander met elkaar verbindt op het gebied van persoonskenmerken, teamsamenstellingen en cultuuraspecten van het bedrijf. De methodiek creëert een betere overgang tussen de opleiding en de praktijk van een IT bedrijf en is gericht op het verlagen van het uitvalspercentage van nieuwe medewerkers.
Inzender: MyBit

 

Structureel fluïde leren in een dynamische werkcontext

Creëren van een dynamische werkomgeving, waarin medewerkers niet alleen leren van de concrete werkzaamheden die ze binnen het bedrijf uitvoeren, maar ook doordat ze geprikkeld worden door de context waarin ze zich bevinden. Deze opzet zorgt ook voor kruisbestuiving.
Inzender: Spitters Elektrotechniek

 

Interne en externe kennisdeling in het MKB

Perfectioneren van een nieuwe methodiek (KnowHow Methode) voor het vastleggen en overdragen van expertkennis binnen MKB-bedrijven, en die vastgelegde kennis voor intern en extern gebruik door te ontwikkelen tot e-learning modules over het toepassen en produceren van hoogwaardige mechanische aandrijfcomponenten.
Inzender: Koninklijke Metaalunie

 

Naar een duurzaam expertise centrum precisietechniek

Oprichting van een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP), dat in een samenwerking tussen MKB, onderwijs en regionale overheid, scholing biedt in de precisietechniek (initiële -, maar ook na-, om- en bijscholing). Ook zal het ECP expertise opbouwen om structureel onderwijsinnovaties in te bedden en om actieve kenniscirculatie in het MKB te organiseren.
Inzender: Koninklijke Metaalunie

 

Virtuele Leermeesters

De basis van het project is een lesmodule in Augmented Reality: deze dient als ‘skills set' voor nieuwe leerlingen en dient als aanvulling op de klassikale theorie lessen. De Augemented Reality bril biedt de mogelijkheid van video-bellen met de leermeester, die op afstand kan meekijken en bijsturen. Deze meekijkfunctie stelt leermeesters in staat om meer leerlingen op afstand te begeleiden. Het project anticipeert op de sterk toenemende vraag naar warmtepompmonteurs in het kader van de energietransitie.
Inzender: The Service Concept, Alanno en Kalisvaart Technisch Beheer

 

Spark: I am the spark that makes your ideas bright

Integrale benadering, waarin ontwikkeling van een curriculum, opleiding van docenten, het (ver)binden van studenten en bedrijven en het investeren in technische faciliteiten worden gecombineerd. De ontwikkelaar gaat in samenwerking met technisch (robotica) mkb en onderwijsinstellingen een curriculum ontwikkelen dat tot doel heeft het tekort aan technisch geschoold personeel op te lossen, ook gericht op leerplekken en -vermogen bij het mkb.
Inzender: Fosho

 

Nieuwe manier van werving en opleiding in de isolatiesector

Het werven en versneld opleiden van personeel voor de isolatiesector d.m.v. een wervingsgame en activatiecampagne, e-learning en coaching op werkvloer. De gekozen integrale aanpak bevordert de samenwerking tussen bedrijven in de sector onderling en aan de leercultuur binnen individuele bedrijven.
Inzender: Building Changes Support

 

Een leven lang 2 x 20 minuten

Een leven lang 2 x 20 minuten is een innovatieve opleidingsmethode waarbij wekelijks structureel 2 x 20 minuten aan scholing wordt besteed.
Inzender: De Techniekschool

 

Gerelateerd nieuws

Techrede mikt op transitieversnelling

Techrede mikt op transitieversnelling

De zogeheten ‘Aanjagers van Technologie', een groep door de 4TU.Federatie geselecteerde studenten van de TU Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen University & Research spraken gisteren de Techrede 2021 uit.…

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Een liniaal langs een voetafdruk of bloedspoor. Dat hoeft straks niet meer. Dankzij een nieuwe techniek die de TU Delft en het NFI ontwikkelden voor het verbeteren van bewijsfotografie bij sporenonderzoek: De FreeRef.…

Nijmegen heeft langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld

Nijmegen heeft langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld

Met een lengte van 29 meter beschikt Nijmegen sinds kort over de langste betonnen 3D-fietsbrug ter wereld. De brug is in volledige vormvrijheid ontworpen, dankzij onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en de…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Volledig metalen transponderschakelaar CTA

Met een volledig metalen behuizing is deze CTA een nóg sterkere variant dan de kunststof versie.

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

29 september 2021, Groningen

Main Industry

Vakbeurs voor industrial maintenance en smart industry

4 oktober 2021

Week van de mki

FME-week over boeien en binden in de techniek.

13 oktober 2021, Den Bosch

Efficiënt Aandrijven Event 2021

De focus van dit event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen en niet...

Meer agendapunten »