EO

Is groene waterstof in de toekomst rendabel?

04 december 2018 om 11:17 uur

Het produceren van groene waterstof is op dit moment nog erg duur. Zelfs als er lokaal voldoende afnemers voorhanden zijn, moeten ze bijbetalen. Onderzoek dat TNO en DNVGL in opdracht van Enpuls hebben uitgevoerd, voorspelt echter dat het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt in de toekomst groter zal zijn.


Het onderzoek is één van de meest uitgebreide studies naar de economische haalbaarheid van elektrolyse in Nederland. Enexis-dochter Enpuls heeft het laten uitvoeren om inzicht te krijgen in mogelijke businessmodellen waarin waterstofproductie uit elektrolyse rendabel zou kunnen zijn. Dit zou netverzwaring overbodig kunnen maken. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die netbeheerders hebben om het gebruik van waterstof te stimuleren. Daarvoor zijn vier case studies opgezet, die volgens Enpuls samen een representatief beeld geven van de haalbaarheid van het inzetten van waterstof uit elektrolyse voor verantwoord netbeheer.

 

Wet- en regelgeving

De netbeheerder kan verschillende maatregelen treffen om een waterstofproducent tegemoet te komen. Hierbij valt te denken aan het verlenen van korting op de aansluiting of transportkosten van elektriciteit, of door afspraken te maken over een afnamegarantie voor de geproduceerde waterstof. Echter passen dergelijke maatregelen op dit moment slechts deels binnen de wet- en regelgeving. Als deze wordt aangepast, zich meer netverzwaringsvraagstukken aandienen, de vraag naar waterstof toeneemt, of elektrolysers goedkoper worden, neemt het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt toe.

 

Praktijkcases

Om meer inzicht te krijgen, zijn praktijkcases nodig. De overheid zou demonstratie- en pilotprojecten kunnen stimuleren, zoals pilots bij industriële locaties waar vraag naar waterstof is en waterstoftankstations in de buurt zijn, of bij grootschalige wind- en zonneparken, waardoor wind, zon, waterstof, netbeheer en flexibiliteit slim kan worden gecombineerd.

 

Gerelateerd nieuws

Actieplan tegen filevorming op elektriciteitsnet

Actieplan tegen filevorming op elektriciteitsnet

Energy Storage NL, het FME platform voor energieopslag en -conversie, ziet met energieopslag bij de elektriciteitsnetten mogelijkheden om filevorming op deze netten te voorkomen. In het Nationaal Actieplan Energieopslag…

Kunstmatige long maakt brandstof van water

Kunstmatige long maakt brandstof van water

Onderzoekers van de Stanford universiteit zijn erin geslaagd om de werking van de long te kopiëren in een elektrokatalytisch mechanisme waarmee water energiezuinig kan worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Dit…

Kracht van wet voor nieuwe Richtlijn Steigers

Wettelijke status voor nieuwe Richtlijn Steigers

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee heeft de richtlijn nu officiële kracht van wet gekregen dankzij de gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

Meer agendapunten »