EO

De Miljoenennota: boekhoudkundig in orde, maar weinig visionair

19 september 2018 om 15:30 uur

De Nederlandse economie groeit, het begrotingsoverschot loopt op, de overheidsschuld daalt met 6 miljard euro en de werkloosheid komt op het laagste niveau sinds 2001. Dat belooft de Miljoenennota. Toch is niemand helemaal tevreden. De voornaamste klacht uit de technologie-hoek is dat er weinig visionair met de toekomst wordt omgegaan.


Zo is er te weinig aandacht voor onderwijs. "De technologische sector schreeuwt om gekwalificeerd personeel", zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. "Daarom willen wij dat er een meerjarige investeringsagenda voor onderwijs komt, die zich uitstrekt over meerdere kabinetten. We moeten de financiering van het onderwijssysteem zó inrichten, dat deze niet meer is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een leven lang ontwikkelen. FME-bedrijven kunnen met innovaties de energietransitie vorm geven, de problemen in de zorgsector oplossen en helpen ons voedsel beter en duurzamer te produceren. Maar dan moeten er binnen een paar jaar 120.000 mensen worden opgeleid en ruim 500.000 mensen worden bijgeschoold."


Installatiekoepel Uneto-VNI onderschrijft dit. "Wij zijn blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie", zegt voorzitter Doekle Terpstra. "Tegelijkertijd denken we dat de omslag naar een duurzame energievoorziening met andere keuzes nog zou sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig. De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet wil bezuinigen op de subsidie voor praktijkleren."

 

Opvallend gebrek aan daadkracht

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) spreekt zelfs van ‘een opvallend gebrek aan daadkracht' als het aankomt op het zeker stellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland. "Hoewel het kabinet-Rutte III er in de afgelopen juni gepubliceerde digitaliseringsstrategie zelf voor pleit dat Nederland de digitale koploper van Europa wordt, blijkt nog niet dat het ook bereid is om te investeren in die ambitie."


Directeur Michiel Steltman stelt dat het gebrek aan invulling van de digitale strategie haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. "Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen en de investeringen zijn gericht op het behouden van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over 10 of 20 jaar te verdelen valt. Zoals de zaken er nu voor staan, wil het kabinet van alles, maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt. Bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Het huidige overheidsbeleid is wel een erg riskante benadering van de wens om digitale koploper te worden en zo dat nieuwe verdienvermogen te creëren. Automatisering, robotisering en de groei van de digitale sector bieden ongekende kansen en ook oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar met beleid dat eerder remmend dan stimulerend uitpakt zullen die kansen door andere landen worden verzilverd en kan de economische groei stagneren. Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren namelijk wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur."

 

Brexit

VNO-NCW sombert over de Brexit en de groeiende handelsoorlog van de VS met China. "De Nederlandse regering en bedrijven moeten gezamenlijk alles in het werk stellen zodat de handel met Engeland zo soepel mogelijk blijft lopen na de Brexit-datum. Een overgangsperiode waarin ondernemers zich kunnen voorbereiden op de toekomstige handelsrelatie is essentieel", aldus voorzitter Hans de Boer. "We moeten in deze roerige tijden verder blijven strijden tegen protectionisme. Nederland Exportland en geen enkele burger is daar uiteindelijk bij gebaat."

 

Box-2 en ziekte

De werkgeversorganisatie is verder slecht te spreken over de beperkte aanpassing van het Box-2 tarief en de bezuiniging op de 30%-regeling voor bestaande gevallen. "Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit ook een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden." Het kabinet biedt in de begroting bovendien geen oplossing voor de tweejarige loondoorbetaling bij ziekte.

 

Werken en ondernemen loont

Goed nieuws voor ondernemers is dat het ontslagrecht door dit kabinet wordt aangepakt en dat de inkomstenbelastingen en de Vennootschapsbelasting structureel omlaag gaan voor bedrijven en zelfstandigen. De Boer: "Zo wordt beter voelbaar dat werken en ondernemen in Nederland echt loont. De afschaffing van de dividendbelasting maakt Nederland, als kleine kapitaalmarkt, verder aantrekkelijker."

 

Gerelateerd nieuws

Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe

Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe

2017 en 2018 gaan de boeken in als jaren waarin de CO2-uitstoot toenam na een aantal jaren waarin er geen verandering was in de uitstoot. Die toename is er ondanks het klimaatverdrag van Parijs en de toename in…

Nieuwe Europese innovatiegemeenschappen voor Manufacturing en Urban Mobility

Nieuwe Europese innovatiegemeenschappen voor Manufacturing en Urban Mobility

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft de winnende teams bekendgemaakt die de volgende innovatiegemeenschappen zullen oprichten: EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility. De pan-Europese…

Goud smelten bij kamertemperatuur

Goud smelten bij kamertemperatuur

Onder druk wordt alles vloeibaar. En onder invloed van een elektrisch veld? Onder invloed van een elektrisch veld hebben wetenschappers van onder meer de Chalmers universiteit (Se) goud doen smelten bij kamertemperatuur…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
PROTECT PSC1: programmeerbaar, modulair, multifunctioneel en kostenbesparend

De PROTECT PSC1-veiligheidsbesturing is compact, heeft een modulaire structuur en kan uiterst flexibel worden ingezet....

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV
B&R Industriële Automatisering BV

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

13 december 2018, Breda

2-daagse training HAZOP Leader

De HAZOP studie is een veelgebruikte methode voor het identificeren van risico’s en ongewenste...

11 januari 2019, D&F kantoor Breda

4-daagse masterclass Process Safety voor Engineers

Optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende...

Meer agendapunten »