EO

Technologiemonitor: het patroon van de technologieontwikkeling ontrafeld

12 september 2018 om 09:59 uur

De combinatie van modellen geeft aan hoe factoren voor grootschalige verspreiding veranderen in de tijd gedurende het patroon van ontwikkeling en verspreiding van een technologische doorbraak

De ontwikkeling van Augmented Reality startte in 1968, maar de grootschalige verspreiding ervan begon pas in 2012. De zelfrijdende auto en het 3D-printen zijn in 1984 uitgevonden en pas de laatste jaren neemt de ontwikkeling ervan een sterke loop. En Blockchain is in korte tijd ontwikkeld. Dat zijn zo een paar bevindingen uit de Technologiemonitor 2018.


Innovatiespecialist Roland Ortt van de TU Delft heeft de Technologiemonitor gemaakt in opdracht van Stichting Toekomstbeeld der Techniek, om te onderzoeken wat de stand van zaken is van een aantal potentiële doorbraak-technologieën. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks vervolg krijgt.


Directeur Patrick van der Duin van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT): "De Technologiemonitor maakt in elk geval duidelijk dat, voordat sprake is van grootschalige verspreiding, technologieën de fasen van idee tot realisatie moeten doorlopen. Alleen blijkt de lengte van die fasen per technologie sterk te verschillen. Van de vier technologieën die de TU Delft heeft onderzocht, is Augmented Reality op dit moment het verst in ontwikkeling."

 

Het patroon van de technologieontwikkeling

We kunnen ons niet meer voorstellen te moeten leven zonder elektriciteit, auto, vliegtuig en internet. Maar weten we ook hoe deze technologieën zijn ontstaan? Wie had ooit het eerste idee of patent? Wat waren de eerste producten gebaseerd op deze technologie? En welke factoren speelden een rol in de ontwikkeling? Kortom: hoe zag het patroon van de technologieontwikkeling eruit? Ortt onderzocht vier mogelijke doorbraak-technologieën, te weten: 3D-printing, Augmented Reality, de zelfrijdende auto en blockchain.

 

Ontwikkelingsfasen

Uit de Technologiemonitor blijkt dat technologieën zich in drie fasen ontwikkelen:

 1. De ontwikkelingsfase: tussen uitvinding en eerste introductie.
 2. De adaptatiefase: tussen eerste introductie en de start van industriële productie en grootschalige verspreiding.
 3. De stabilisatiefase: na de start van industriële productie en grootschalige verspreiding.

 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

 • Normen, regels en wetten achterblijvende factor
  Normen, regels en wetten zijn een belangrijke achterblijvende factor voor meerdere technologieën. De kennis van de technologie is nog steeds beperkend bij 3D-printing , Augmented Reality en zelfrijdende auto's.
 • Technologieën allereerst toegepast in marktniches voordat grootschalige verspreiding plaatsvond
  Elke technologie is toegepast in meerdere marktniches alvorens grootschalige verspreiding startte. 3D-printen is aanvankelijk vooral gebruikt voor het vervaardigen van prototypes en is veel gebruikt door consumenten die hun eigen producent wilden worden (lead-users). Blockchain is vooral bekend door de toepassing van cryptovaluta. Daarmee is de technologie ook vrij snel grootschalig verspreid. De zelfrijdende auto bestaat uit vele deeltechnologieën die stap voor stap afzonderlijk zijn ingevoerd in de auto-industrie of daarbuiten in industriële en logistieke processen. Augmented Reality is al grootschalig toegepast in de reclame als een aandachttrekkende gadget. Maar ondertussen werd ook vanaf het begin gewerkt aan militaire toepassingen.
 • Gemiddelde duur uitvinding-verspreiding: 20 jaar
  Het patroon van ontwikkeling en verspreiding van de vier technologieën laat duidelijk zien dat het gemiddeld ongeveer 20 jaar duurt om van de uitvinding van een technologie te komen tot de start van grootschalige verspreiding. Patenten verlopen in die periode waardoor ze niet meer bruikbaar zijn bij de start van de grootschalige verspreiding. En dat is nu juist het moment dat ze het meest nodig zijn. Dit betekent dat vroege investeringen pas laat kunnen worden terugverdiend en dat de onzekerheid relatief groot is. Dat verklaart de afwachtende houding van veel bedrijven.
 • Het gaat ook wel eens mis in de ontwikkelingsfase...
  Het patroon van technologische doorbraken toont een langdurige periode van ontwikkeling en experimenten met verschillende technologische varianten, verbeteringen en kleinschalige toepassingen. In die periode gaan ook wel eens zaken mis. De eerste zelfrijdende auto's maken ongelukken door softwarebeperkingen, blockchain wordt misbruikt door criminelen, 3D-geprinte onderdelen blijken minder sterk dan gewenst. Ontwikkeling van doorbraken zonder ongelukken, misbruik of onvoorziene neveneffecten, is ondenkbaar. Dat betekent dat zowel de overheid als de marktpartijen afspraken moeten maken om die effecten op een verantwoorde manier te beperken of in de hand te houden.
 • Niche toepassingen wijken vaak enorm af van de latere grootschalige toepassingen, dus nemen grote bedrijven risicobeperkende maatregelen, zoals investeren in start-ups en spin-offs
  Het is opvallend dat tussen de uitvinding en eerste introductie veel meer gebeurt dan het doorlopen van een enkel ontwikkelingsproject. Vaak zijn meerdere partijen naast elkaar bezig met losse projecten en activiteiten. De adaptatiefase is een periode van tien jaar of meer waarin de technologie in verschillende varianten wordt toegepast in een groot aantal verschillende nichetoepassingen. De eerste nichetoepassingen wijken vaak enorm af van latere grootschalige toepassingen. Daardoor blijven bedrijven langdurig kleinschalig experimenteren met verschillende productvarianten van de nieuwe technologie. Grote bedrijven hebben vaak moeite om zich hieraan aan te passen en besluiten dan vaak te investeren in start-ups en spin-offs of kiezen voor grote allianties om risico's te beperken. In die situatie kan de overheid een belangrijke rol vervullen: het stimuleren van allianties en het ondersteunen van start-ups. Dat levert niet direct nieuwe uitvindingen of grootschalige toepassing van nieuwe technologie op, maar helpt marktpartijen de adaptatiefase te benutten en te overbruggen.
 

Gerelateerd nieuws

100x sneller 3D-printen met licht

100x sneller 3D-printen met licht (video)

3D-printen met een vloeibare hars kan nu 100 keer sneller dan voorheen én de hars blijft niet meer aan zijn container kleven. De truc zit in 2 soorten licht in plaats van 1, en een remmer in de hars.

 Twaalfhonderd kilometer op één acculading in Australië

Dwars door Australië op drie accu's vol zon

Twaalfhonderd kilometer moeten zonnewagens in de Cruiser-klasse van de Bridgestone World Solar Challenge komend najaar in één ruk zien af te leggen. Deze nieuwe regel, waardoor teams tussen de start in Darwin en de…

Tu/D team presenteert zonneboot voor op open zee

Zeewaardige zonneboot vliegt over de golven

Het TU Delft Solar Boat Team gaat een zonneboot ontwikkelen voor op open zee. Het wordt een trimaran, een boot met drie rompen, die de oceaan volledig op zonne-energie gaat bedwingen.

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

22 januari 2019

Carcinogene stoffen

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene...

22 januari 2019, Vianen

Certified Machinery Safety Expert (CMSE) met TUV certificaat

22, 23. 29 en 30 januari 2019

Meer agendapunten »