EO

Verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen

12 september 2018 om 09:27 uur

Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen. Ze geeft daarbij prioriteit aan kankerverwekkende stoffen die een grote impact hebben, zoals chroom VI.


De oppervlaktebehandelende industrie werkt met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals chroom VI. Dit is een stof die grote gezondheidsschade kan toebrengen. Het wordt gebruikt als hulpstof bij bijvoorbeeld chromateringprocessen. Chroom VI kan ook vrijkomen bij andere processen, zoals bij lassen of schuren van chroomhoudende metalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers voldoende doen om blootstelling aan chroom VI te voorkomen.

Road to zero

Het motto hierbij luidt ‘road to zero’: zorgen dat de blootstelling aan deze stof zo laag is dat er geen gezondheidseffecten optreden. Bedrijven die met chroom VI werken moeten alternatieve processen kiezen of maatregelen nemen om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Inspecteurs controleren of bedrijven aan deze verplichting voldoen. Hierbij wordt niet alleen naar chroom VI gekeken, maar ook naar de overige risicovolle stoffen die binnen de bedrijven toegepast worden of vrijkomen.

Voorbereiden op een inspectie

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Onderstaande informatie kan daarbij behulpzaam zijn:
  • Met de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen kunnen werkgevers zien welke verplichtingen uit de Arbowet van toepassing zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen:
o    Inventariseren: zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd?
o    Beoordelen: zijn alle risico’s van gevaarlijke stoffen beoordeeld?
o    Maatregelen: zijn de juiste maatregelen genomen?
o    Borging: blijft alles goed gaan?
  • De Stoffencheck geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen. De app is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op Stoffencheck.
  • De VIB-check geeft inzicht in of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen.
  • Meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen: inspectieszw.nl/onderwerpen/themas/gevaarlijke-stoffen-en-straling

 

 

Ook de brancheorganisatie ION beschikt over informatie over werken met gevaarlijke stoffen in de branche.

 

Gerelateerd nieuws

Ruud Koornstra op de WoTS: “De energietransitie gaat ons geld opleveren”

Ruud Koornstra op de WoTS: “De energietransitie gaat ons geld opleveren”

Meteen op de eerste dag van de vakbeurs World of Technology and Science (2 t/m 5 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht), om 10 uur ’s morgens, spreekt nationale energiecommissaris Ruud Koornstra over de kansen van een…

IJzerpoeder: schone, alternatieve brandstof voor industrie die van het gas af moet

IJzerpoeder: schone, alternatieve brandstof voor industrie die van het gas af moet (video)

Studenten van de TU Eindhoven werken aan een duurzame technologie die een oplossing kan zijn voor industriële gasgebruikers: ijzerverbranding. IJzerpoeder is namelijk een prima brandstof, zonder CO2-uitstoot, met…

CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. Dat is net zo veel als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden.…

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV
B&R Industriële Automatisering BV

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

13 september 2018, Utrecht

Leiderschapsontwikkeling voor ingenieurs

Voor een succesvolle carrière in de techniek is het steeds belangrijker dat je, naast actuele kennis van...

18 september 2018, Breda

SIL & PL Specialist, machine safety met TÜV persoonscertificaat

Dé 6-daagse opleiding over functionele veiligheid! In deze praktijkgerichte training leren cursisten...

19 september 2018, Eindhoven

Data-analyse en toegepaste statistiek

Data is overal. De kunst is om daaruit belangrijke verbanden en trends te halen.

Meer agendapunten »