EO

Verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen

03 september 2018 om 11:27 uur

Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen. Ze geeft daarbij prioriteit aan kankerverwekkende stoffen die een grote impact hebben, zoals chroom VI.


De oppervlaktebehandelende industrie werkt met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals chroom VI. Dit is een stof die grote gezondheidsschade kan toebrengen. Het wordt gebruikt als hulpstof bij bijvoorbeeld chromateringprocessen. Chroom VI kan ook vrijkomen bij andere processen, zoals bij lassen of schuren van chroomhoudende metalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers voldoende doen om blootstelling aan chroom VI te voorkomen.

Road to zero

Het motto hierbij luidt ‘road to zero’: zorgen dat de blootstelling aan deze stof zo laag is dat er geen gezondheidseffecten optreden. Bedrijven die met chroom VI werken moeten alternatieve processen kiezen of maatregelen nemen om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Inspecteurs controleren of bedrijven aan deze verplichting voldoen. Hierbij wordt niet alleen naar chroom VI gekeken, maar ook naar de overige risicovolle stoffen die binnen de bedrijven toegepast worden of vrijkomen.

Voorbereiden op een inspectie

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Onderstaande informatie kan daarbij behulpzaam zijn:
  • Met de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen kunnen werkgevers zien welke verplichtingen uit de Arbowet van toepassing zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen:
o    Inventariseren: zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd?
o    Beoordelen: zijn alle risico’s van gevaarlijke stoffen beoordeeld?
o    Maatregelen: zijn de juiste maatregelen genomen?
o    Borging: blijft alles goed gaan?
  • De Stoffencheck geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen. De app is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op Stoffencheck.
  • De VIB-check geeft inzicht in of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen.
  • Meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen: inspectieszw.nl/onderwerpen/themas/gevaarlijke-stoffen-en-straling

 

 

Ook de brancheorganisatie ION beschikt over informatie over werken met gevaarlijke stoffen in de branche.

 

Gerelateerd nieuws

Ontwerpstudie voor cirkelversneller van 100 kilometer op Cern gereed

Ontwerpstudie voor cirkelversneller van 100 kilometer op Cern gereed

De ontwerpstudie voor een nieuwe cirkelvormige, ondergrondse deeltjesversneller van 100 kilometer omtrek bij Cern in Genève is gepubliceerd. De superversneller moet de opvolger worden van de huidige LHC-versneller op…

Kracht van wet voor nieuwe Richtlijn Steigers

Wettelijke status voor nieuwe Richtlijn Steigers

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee heeft de richtlijn nu officiële kracht van wet gekregen dankzij de gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de…

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Er is een nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd op 2 januari 2019. Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

22 januari 2019

Carcinogene stoffen

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene...

22 januari 2019, Vianen

Certified Machinery Safety Expert (CMSE) met TUV certificaat

22, 23. 29 en 30 januari 2019

Meer agendapunten »