EO

Indicatieve magneetveldzones bovengrondse hoogspanningslijnen gewijzigd

06 augustus 2018 om 10:24 uur

Indicatieve magneetveldzones bovengrondse hoogspanningslijnen gewijzigd

Het RIVM heeft de Netkaart uit 2005 waarop de bovengrondse hoogspannings-lijnen in Nederland zijn weergegeven, geactualiseerd. De Netkaart is aangepast, omdat nu betere gegevens over het hoogspanningsnet beschikbaar zijn. Ook is het hoogspanningsnet op een aantal plaatsen veranderd, bijvoorbeeld doordat nieuwe hoogspanningslijnen zijn aangelegd of bestaande lijnen ondergronds zijn gebracht, verplaatst of afgebroken. De kaart is een hulpmiddel voor gemeenten bij de besluitvorming over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.


De Netkaart geeft een indicatie van de breedte van de magneetveldzone langs de bovengrondse hoogspanningslijnen. Als binnen deze zone nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, wordt aangeraden om voor die specifieke locatie de zone te bepalen. De Rijksoverheid adviseert om in deze ‘specifieke magneetveldzone' vanwege het voorzorgsbeleid ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk' te voorkomen dat kinderen langdurig blootstaan aan een jaargemiddelde magneetveldsterkte van meer dan 0,4 microtesla.

 

Netbeheerder TenneT heeft de gegevens, die nodig zijn om de specifieke magneetveldzone te kunnen berekenen, de afgelopen vijf jaar systematisch in een register vastgelegd. Daardoor zijn de gegevens over het elektriciteitstransport dat maximaal door de lijnen gaat, de locaties van de masten en de manier waarop de elektriciteitsdraden in de masten hangen nauwkeuriger, betrouwbaarder en navolgbaarder beschikbaar dan voorheen.

 

Door de nieuwe gegevens voor de hoogspanningslijnen zijn de indicatieve magneetveldzones van de meeste lijnen veranderd. Voor 62% van de lijnen is de zone smaller geworden, voor 30% is deze breder. Door de veranderingen in de gegevens kunnen ook de specifieke magneetveldzones anders zijn. Dit kan van belang zijn voor de besluiten over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.

 

In de tweede helft van 2018 wordt het voorzorgbeleid door het ministerie van EZK - samen met de ministeries van IenW, BZK, gemeenten, provincies en netbeheerders - geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt bekeken hoe het huidige voorzorgbeleid in de uitvoeringspraktijk doorwerkt. De evaluatie kan leiden tot wijzigingen in het voorzorgbeleid en als gevolg daarvan ook in wijziging van instrumenten zoals de Netkaart van het RIVM met indicatieve magneetveldzones.

 

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Nieuw! Lichtschermen PSENopt II - van top tot teen volledig beveiligd

Pilz maakt het portfolio met lichtschermen compleet: De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tosec
Tosec

Specialist in plaatbewerking

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

4 juni 2019, Den Haag

Global Entrepreneurship Summit (GES)

GES verbindt ondernemers uit de hele wereld met de meest invloedrijke internationale investeerders en...

4 juni 2019, Vianen

Masterclass Machineveiligheid (4-dagen)

4,5,11,12 juni 2019

5 juni 2019, Eindhoven

Practical data science

In deze vierdaagse cursus staat inzicht in de statistische concepten en vaardigheid in het omgaan met de...

Meer agendapunten »