EO

Lijst geharmoniseerde normen persoonlijke beschermingsmiddelen bijgewerkt

13 mei 2018 om 15:19 uur

De Europese Commissie heeft de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de huidige richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 89/686/EEG bijgewerkt. Daarnaast is de lijst gepubliceerd van de normen die (voorlopig) geharmoniseerd worden onder de nieuwe PBM-wetgeving, namelijk de verordening 2016/425 die op 21 april ingaat.


De nieuwe wettekst is al beschikbaar via de website van de Europese Commissie . Op deze pagina is ook meer informatie over de wetgeving te vinden, bijvoorbeeld de lijsten van notified bodies.

Geharmoniseerde normen worden gebruikt om aan te tonen dat producten voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen van de betreffende Europese wetgeving. Het is niet verplicht om ze te gebruiken, maar ze zijn een hulpmiddel om conformiteit met de wetgeving aan te tonen. Na een succesvolle beoordeling van het product door een notified body, bijvoorbeeld op basis van een geharmoniseerde norm, kan de fabrikant CE-markering op het product aanbrengen. Pas nadat het product CE-markering heeft gekregen, mag het op de Europese markt worden gebracht.

PBM verordening is in werking getreden

Vanaf 21 april moeten alle PBM voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de eisen in die verordening zijn geschikt en toegestaan voor gebruik. Overigens geldt er een transitie periode van een jaar voor de overgang van de oude richtlijn naar deze nieuwe verordening.

De belangrijkste zaken op een rij:
  • Onder de nieuwe Verordening 2016/425 vallen ook huis-tuin-en-keukenartikelen als ovenhandschoenen of een fietshelm.
  • Het PBM moeten zijn voorzien van een CE-markering (dit staat voor Conformité Européenne). Met deze CE-markering toont de fabrikant of importeur van het beschermingsmiddel aan dat dit voldoet aan de gestelde minimumeisen.
  • Met de komst van de nieuwe PBM-verordening vervalt het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM. Er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening.
  • Er komen verplichtingen voor de volledige supply chain (fabrikanten, invoerders en distributeurs, inclusief online verkoop).
  • De geldigheidstermijn van type-keuringscertificaten voor PBM wordt beperkt tot vijf jaar. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.
  • Er gaan ook specifieke procedures gelden voor op maat gemaakte of aangepaste PBM.
  • De lijst van uitgesloten producten en de categorisatie van risico’s wordt aangepast. Sommige in de oude wetgeving uitgesloten producten worden in de nieuwe verordening wel als PBM beschouwd. Ook veranderen sommige producten van categorie. De (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen, veranderen niet.

Bron: NEN

 

Gerelateerd nieuws

Nieuwe normenlijsten voor de richtlijnen drukapparatuur en drukvaten van een voudige vorm

Nieuwe normenlijsten voor de richtlijnen drukapparatuur en drukvaten van eenvoudige vorm

In het Publicatieblad van de Europese Unie zijn nieuwe lijsten verschenen van geharmoniseerde normen voor de Richtlijn drukapparatuur (PED 2014/68/EU) en de Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (SPVD 2014/29/EU).

Nieuwe overzichten met geharmoniseerde normen gepubliceerd

Er zijn weer lijsten met geharmoniseerde normen gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie die het vermoeden van overeenstemming geven met de onderstaande richtlijnen.

Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!

Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start

Installatieverantwoordelijken (IV’ers) zoals bedoeld in NEN 3140 en NEN 3840 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties', worden steeds belangrijker en daarmee rijst ook het aantal vragen over deze functie…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV
B&R Industriële Automatisering BV

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

16 januari 2019, Veldhoven

Thermische analyse

Thermische analysetechnieken (zoals TGA, DTA, (MT)DSC, micro-calorimetrie, hoge snelheidscalorimetrie,...

17 januari 2019, Breda

1-daagse training ATEX 114

In deze training staat de ATEX Productrichtlijn centraal. De Richtlijn 2014/34/EU (beter bekend als de...

Meer agendapunten »