EO

Aan welke richtlijn moet een product voldoen?

12 februari 2017 om 21:05 uur - Deventer

Ondernemers moeten voldoen aan allerlei Europese normen en richtlijnen. Vaak is door de bomen het bos niet meer te zien. Om te helpen selecteren aan welke eisen moet worden voldaan, heeft handelskrant Vraag & Aanbod samen met adviesbureau PKM een test gemaakt. Deze staat nu online.


Het industriële MKB wordt regelmatig geconfronteerd met nieuwe Europese wetgeving, zoals Europese richtlijnen, CE-markering, conformiteitsverklaringen en certificering. Maar aan welke eisen moet een nieuwe product voldoen?


Klik hier om direct door te gaan naar de test. 

 

Enkele van de doelstellingen van de Europese Economische Gemeenschap zijn het harmoniseren van regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het waarborgen van vrij handelsverkeer. Daarvoor zijn er Europese richtlijnen ontstaan zijn, die door de lidstaten in nationale wetgeving werden omgezet. De Europese richtlijnen (wetten) beperken zich tot de dringende minimale eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast buigen Europese technische commissies zich over de harmonisatie van NEN-, DIN- ISO- en BS-normen, met als resultaat de door de lidstaten overeengekomen EN-normen.

 

Richtlijnen

Enkele belangrijke richtlijnen voor ondernemers in het industriële MKB zijn de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-Richtlijn. De structuur in de richtlijnen is vergelijkbaar en er komt telkens een aantal vragen aan de orde. Wordt bijvoorbeeld voldaan aan de fundamentele eisen die zijn genoemd in de bijlage van de richtlijn? Is alles goed gedocumenteerd, zodat in geval van calamiteiten de fabrikant kan aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen?

 

Geharmoniseerde normen

Terwijl de wettelijk verplichte richtlijnen de algemene kaders scheppen, vullen geharmoniseerde normen (EN-normen) de details in. Maar waar wetten verplicht zijn, geldt dat zeker niet voor normen, met één uitzondering: de bouwproductenrichtlijn. Deze verplicht een fabrikant om de betreffende productnorm te gebruiken. Voor staal- en aluminiumconstructies is dat de NEN-EN 1090-1, die certificering verplicht stelt. Wel heeft de Nederlandse overheid er een handje van om bepaalde normen - die aansluiten op Europese wetgeving - bindend te verklaren. Dit mag niet van Brussel, maar Den Haag doet het toch.

 

Internationale normen

Net zoals geharmoniseerde normen, met uitzondering van de bouwproducten, niet verplicht zijn, zijn internationale normen dat ook niet. Denk hierbij aan ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 26000 (maatschappelijk verantwoord ondernemen), ISO 27001 (data veiligheid) en dergelijke. Dit zijn normen waarvoor een bedrijf zich vrijwillig kan laten certificeren. Binnen deze certificatie zal men uiteraard geheel aan de normeisen moeten voldoen. Hoewel niet verplicht, zien we in de praktijk toch dat veel grotere bedrijven en overheden dergelijke certificeringen verplicht stellen en zo kan het zijn dat veel MKB-ondernemers zich toch verplicht voelen om ISO 9001 of ISO 14001 gecertificeerd te worden. Wettelijk niet verplicht, maar als de klant het eist kan men toch weinig anders.

 

Arbeidspmstandigheden

Naast de verplichtingen van de fabrikant als leverancier van producten, heeft de fabrikant als werkgever ook verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. De verplichte uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) biedt de werkgever de mogelijkheid tot het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden. In de RIE wordt van de werkgever gevraagd om alle machines, installaties en gereedschappen die hij aan zijn werknemers beschikbaar stelt, te toetsen aan de minimale veiligheidseisen zoals vastgelegd in de (Europese) Richtlijn Arbeidsmiddelen. Naast het beschikbaar stellen van veilige arbeidsmiddelen, wordt vooral van de werkgever, maar ook van de werknemer, verwacht dat wordt toegezien op een veilig gebruik van deze arbeidsmiddelen en in het algemeen op het veilig werken in een onderneming.

 

Plicht

Europese richtlijnen zijn wetten en moeten gevolgd worden. Elk bedrijf heeft de plicht uit te zoeken aan welke wetten en richtlijnen men zich dient te houden. Qua normen mag elk bedrijf zelf uitzoeken, met uitzondering van bouwproducten, welke norm het wil gebruiken of volgens welke norm het zich wil laten certificeren. Dit wordt in hoge mate bepaald door de markt.

 

http://www.vraagenaanbod.nl/

http://www.pkmadviesmetaal.nl/

 

 

Gerelateerd nieuws

Nieuwe deeltjes ontdekken met behulp van zwarte gaten

Nieuwe deeltjes ontdekken met behulp van zwarte gaten

Sommige theorieën die verder gaan dan het Standaardmodel van de elementairedeeltjesfysica voorspellen dat er nieuwe, ultralichte deeltjes bestaan met veel kleinere massa’s dan die van de lichtste bekende deeltjes in…

(JS)F-35 levert Nederland miljarden  euro’s en duizenden banen op

(JS)F-35 levert Nederland miljarden euro’s en duizenden banen op

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft namens het kabinet in het Amerikaanse Fort Worth het eerste Nederlandse F-35 vliegtuig in ontvangst genomen. De Nederlandse Luchtmacht kreeg in 2012 al…

Input gezocht voor herziening Machinerichtlijn

Input gezocht voor herziening Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn wordt herzien. Tot 11 februari is er gelegenheid om commentaar in te dienen en zo invloed uit te oefenen op de inhoud van de herziene versie. De Europese commissie vraagt om input bij de herziening…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

Meer agendapunten »