EO

Nederlandse industrie en kennisinstellingen nemen leidende rol bij innovatie offshore windparken

03 september 2009 om 00:00 uur - Rotterdam

RWE Offshore Wind, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft hebben een plan opgesteld om een grootschalig innovatieprogramma voor windenergie ver-op-zee (Far and Large Offshore Wind, FLOW) te ontwikkelen. Dit plan is op de Rotterdamse RDM-werf in ontvangst genomen door minister Van der Hoeven van Economische Zaken en Hans de Boer, lid van het Innovatieplatform.


Het FLOW-plan sluit aan bij de oproep die het Innovatieplatform tijdens de kustconferentie voorjaar 2008 deed. Het IP heeft de sector door middel van het tulpeiland uitgedaagd om met innovatieve business cases voor energieconcepten op zee te komen. Innovatieplatformlid Hans de Boer: "Zowel het R&D programma als het demonstratiepark die nu door dit consortium ontstaan zijn samen een mooi voorbeeld van een innovatief project in Nederland, waarmee we de energiedoelen meer haalbaar maken, een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van een meer duurzame economie en onze sterktes internationaal kunnen etaleren. Het is een initiatief van marktpartijen dat serieuze aandacht verdient van de overheid. Bedrijven in Nederland kunnen een groot marktaandeel verwerven op deze nieuwe, hard groeiende Europese markt voor offshore windenergie. Nederland kan besluiten om de komende jaren achter de wind op zee ontwikkelingen in Europa aan te lopen, en kennis en ervaring uit het buitenland te halen. Maar als we nu het voortouw nemen dan zal dat leiden tot de ontwikkeling van een sterke, kennisintensieve waardeketen in Nederland."

Duurzame werkgelegenheid
Het FLOW-plan omvat zowel een R&D-programma als een demonstratiewindpark ver uit de Nederlandse kust. Momenteel zijn nergens op de wereld windparken operationeel op deze diepte en afstand tot de kust. Het FLOW-programma stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor off-shore windparken. Door dit initiatief zal de door de Nederlandse regering beoogde installatie van windparken met een capaciteit van 6000 MW voor 2020 worden versneld.

Turbineproducenten, offshore-aannemers, investeerders in en ontwikkelaars van windparken, kennisinstellingen en de nationale elektriciteitstransporteur hebben de handen ineengeslagen om een vernieuwend R&D-programma van aanzienlijke omvang te ontwikkelen. De nieuwe technologieën worden getest en gedemonstreerd in een windpark met een capaciteit van 100 tot 300 MW (20 tot 60 turbines). Dirk Jan van den Berg, voorzitter college van bestuur TU Delft: “Door deze unieke samenwerking tussen publieke en private partijen wordt de juiste kennis ontwikkeld om de installatie van windparken ver op zee te versnellen. Voor de regering is dit een unieke kans om de Nederlandse waardeketen te ontwikkelen en duurzame werkgelegenheid te creëren.”

Demonstratiewindpark
De Nederlandse regering wil in 2020 een capaciteit van 6000 MW windenergie op zee realiseren. Dit vertegenwoordigt 38% van de totale Nederlandse duurzaam gewonnen elektriciteit in 2020. Het FLOW-demonstratiewindpark wordt naar verwachting gebouwd in een gebied ver uit de kust waar voldoende ruimte is om een groot deel van de turbines voor de beoogde 6000 MW te installeren. De windturbines liggen ver uit de kust liggen en zijn niet zichtbaar vanaf het land. Naar verwachting zal dit grootschalige demonstratiepark voldoen aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoeften van 100 000 tot 300 000 huishoudens. Dit is een vermindering van 180 000 tot 550 000 ton CO2 per jaar.

R&D-programma
Er is wereldwijd weinig kennis over en ervaring met windparken ver uit de kust. Het FLOW-consortium zal gezamenlijk onderzoek doen, nieuwe innovatieve funderingsconcepten en nieuwe operationele en onderhoudsstrategieën ontwikkelen en de windcondities onderzoeken. Er worden efficiëntere turbines ontworpen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik op locaties in de Noordzee. Ook zullen er nieuwe installatietechnieken voor windparken op deze diepten en afstanden van de kust worden ontwikkeld. De partners doen onderzoek naar de beste technologie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Nieuwe concepten, van ontwerp tot gebruik, zullen worden gevalideerd in het FLOW-demonstratiewindpark. De gerealiseerde leereffecten worden verzilverd bij toekomstige grootschalige investeringen in offshore windparken en zullen deze investeringen versnellen. “FLOW zal een grote bijdrage leveren aan de toename van de betrouwbaarheid van grootschalige windparken en de kosten en risico’s verlagen. Dankzij FLOW zal Nederland een leidende positie kunnen innemen op de markt voor offshore windenergie” ,aldus Huib Morelisse, CEO RWE Nederland.

www.flow-windpark.nl/

Voor meer informatie over de partners in FLOW
RWE
TenneT
Ballast Nedam
Van Oord
IHC Merwede
2-B Energy
XEMC Darwind BV
ECN
 

Gerelateerd nieuws

AI ontwikkelt nieuw materiaal

AI ontwikkelt zelfstandig een nieuw materiaal (video)

Aan de TU Delft is een nieuw materiaal ontwikkeld zonder enig experimenteel onderzoek te doen. Het supersamendrukbare maar sterke materiaal werd ontworpen met behulp van uitsluitend AI. “Kunstmatige intelligentie geeft…

Intelligent, vormveranderend, zelfherstellend materiaal voor zachte robotica

Materiaal zonder hardware reageert op prikkels van buitenaf

Onderzoekers van Carnegie Mellon University hebben een zacht materiaal ontwikkeld dat zichzelf vervormt in reactie op invloeden van buitenaf. En dit zonder externe hardware. Dit biedt kansen op het gebied van zachte…

Kijken naar energietransport in op biologie geïnspireerde nanobuisjes

Hoe verplaatst energie zich in op biologie geïnspireerde nanobuisjes?

Wetenschappers van de RUG en de universiteit van Würzburg (DE) hebben een op de biologie gebaseerd systeem onderzocht dat licht omzet in stroom. Dat gebeurde met geavanceerde spectroscopie in microkanaaltjes. De…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Veilig heksysteem PSENmlock

Het heksysteem PSENmlock biedt een veilige vergrendeling en veilige sluiting in slechts één product. De PSENmlock...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

19 oktober 2019, Eindhoven

Dutch Design Week

Ontwerpers presenteren hun werk op 100 locaties in Eindhoven

21 oktober 2019, D&F kantoor Breda

Software volgens SIL en PL

Meer agendapunten »