Nieuwe lijst met geharmoniseerde normen Machinerichtlijn

Op 13 mei 2016 is er in het ‘Official Journal of the European Union’ een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen.

Het volgen van deze normen is niet verplicht maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). De lidstaten dienen het vrije verkeer van dergelijke producten te accepteren.
Voor de link naar de lijst, klik hier.