Nieuwe leden RvB NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Richard van de Sanden en Thom Palstra treden toe tot het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De raad van bestuur van NWO heeft hun voordracht op woensdag 9 juni bekrachtigd. Van de Sanden is per 1 augustus 2021 benoemd, Palstra per 1 september.

Het gaat om een aanvulling van het bestuur en de invulling van de positie van Paulien Herder (TU Delft), die per 1 maart 2021 benoemd is tot decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Van de Sanden en Palstra hebben beiden een langlopende academische loopbaan binnen de technische wetenschappen, bestuurservaring en kennis van samenwerking met het bedrijfsleven.

Van de Sanden: oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Technisch natuurkundige Richard van de Sanden is hoogleraar toegepaste natuurkunde aan de TU/e en wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (Eires). Hij leidt tevens een onderzoeksgroep aan het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Differ). Bij dit NWO-instituut doet hij onder andere onderzoek naar indirecte omzetting van hernieuwbare energie in synthetische brandstoffen en chemische stoffen. Sinds 2013 is hij lid van de KNAW.

Van de Sanden is actief op het snijvlak van wetenschap en industrie. Zo voorzag hij verschillende internationale bedrijven van advies en kreeg hij in 2009 de Valorisation Prize van de voormalige Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) voor zijn prestaties op het gebied van het overbrengen van wetenschappelijke kennis naar de industrie. Ook heeft hij uitgebreide bestuurlijke ervaring. Zo is hij voorzitter van de adviescommissie van het platform Electrochemical Conversion and Materials (ECCM), dat de Nederlandse overheid adviseert op het gebied van de energietransitie binnen de industrie en was hij van 2011 tot en met 2020 directeur van Differ.

"Als bestuurslid TTW wil ik me sterk maken voor het technisch en toegepast wetenschappelijke onderzoek, waarvan het grensverleggende, creërende aspect essentieel is voor oplossingen van de grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de klimaat- en energietransitie en het bouwen van infrastructuren voor de detectie van bijvoorbeeld zwaartekrachtgolven", zegt Van de Sanden over zijn benoeming.

Palstra: meer zekerheid voor technische onderzoekers

Materiaalwetenschapper Thom Palstra is hoogleraar vaste-stofchemie aan de Universiteit Twente. Hij deed uitgebreide bestuurlijke ervaring op binnen de academische wereld als rector magnificus van deze universiteit (2016-2020). Voor zijn periode in Twente was hij wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials. Palstra is sinds 2013 lid van de KNAW. In dat jaar werd hij ook Fellow van de American Physical Society, de toonaangevende Amerikaanse organisatie voor natuurkundigen. Zijn onderzoek ligt op het snijvlak van scheikunde, natuurkunde en nanotechnologie, met elektron transport als belangrijkste onderzoeksthema. Voor zijn universitaire loopbaan was Palstra werkzaam in het bedrijfsleven. Na zijn promotie werkte hij korte tijd voor Shell en daarna voor AT&T Bell Laboratories in de VS.

Palstra heeft de ambitie technische onderzoekers meer zekerheid te kunnen bieden in het opbouwen van hun carrière. Hij pleit daarom voor het formuleren van langetermijn-doelen binnen toegepast en technisch onderzoek door wetenschap en bedrijfsleven: "Wetenschappers kunnen dan rekenen op een betrouwbare langetermijn-onderzoeksstrategie, zodat ze niet van project naar project hoppen. NWO-domein TTW is bij uitstek een plek waar bedrijfsleven en universiteiten elkaar vinden en in staat zouden moeten zijn tot langetermijn-visies en langetermijn-financiering."

Samenstelling bestuur NWO-domein TTW

Naast Van de Sanden en Palstra bestaat het bestuur van NWO-domein TTW nu uit voorzitter Margot Weijnen (TU Delft), vice-voorzitter Margrethe Jonkman (FrieslandCampina), Bert Kip (Chemelot Campus), Wiro Niessen (Erasmus MC en TU Delft), Lukas Roffel (Thales) en Karin Sluis (Witteveen+Bos).