Nieuwe KIC-call voor onderzoek naar Next generation hightech equipment met inzet van sleuteltechnologieën (KIC)

Via het nationale investeringsprogramma Nxtgen Hightech wordt een nieuwe generatie hightech equipment ontwikkeld. In dit programma is er speciale aandacht voor cyber-physical systemen, waarvoor NWO financiering beschikbaar stelt.

De nieuwe KIC-call ‘Sleuteltechnologieën: NextGeneration High Tech Equipment’, biedt kansen voor verbeteringen van cyber-physical systemen. Verbeteringen kunnen bijvoorbeeld een slimme robot werkzaamheden laten uitvoeren in voor mensen gevaarlijke situaties.

De call focust op de integratie van de fysieke en digitale component die centraal staan bij een cyber-physical systeem. Daarbij gaat het voornamelijk om de sleuteltechnologieën:

  • Digitale technologieën
    • Zoals kunstmatige intelligentie, big data, data analytics
  • Engineering- en fabricagetechnologieën
    • Zoals sensoren, optomechatronica en robotica

Een belangrijk onderdeel van onderzoek binnen dit programma is om het werkende principe en de haalbaarheid van de nieuw te ontwikkelen technische kennis aan te tonen middels een fysiek demonstratiemodel, een zogenaamde ‘demonstrator’.

Meer informatie en inschrijven