Nieuwe constructieprincipes erkend in nominaties voor Wim van der Hoek Award 2019

De jury van de Wim van der Hoek Award 2019 heeft van twee technische universiteiten en een hogeschool drie nominaties ontvangen voor studenten die in hun afstudeerwerk bestaande of nieuwe constructieprincipes hebben toegepast. De prijs zal op 14 november voor de veertiende keer worden uitgereikt, onder de auspiciën van DSPE (Dutch Society for Precision Engineering), op de Precisiebeurs.

DSPE verzorgt de uitreiking van de Wim van der Hoek Award op de tweede dag van de Precisiebeurs in Veldhoven, op donderdagmiddag 14 november om 16.15 uur. Deze prijs – ook wel Constructeursprijs genoemd – werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek. De prijs is bedoeld om het vak van ontwerpen van werktuigbouwkundige constructies extra onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Aan deze prijs zijn verbonden een oorkonde, een trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een geldbedrag (gesponsord door HTSC, het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven).

Beste afstudeerwerk

De Constructeursprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en de hogescholen in Nederland en België. Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs. De jury, onder voorzitterschap van DSPE-bestuurslid Jos Gunsing (MaromeTech), ontving drie nominaties, ingediend door de afstudeerbegeleider/hoogleraar van de betreffende student. Ze zijn afkomstig van Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven, TU Eindhoven en Universiteit Twente.  

Kandidaten

paulPaul van den Hoogenhof (TU Eindhoven)

Design of a thermally actuated objective lens focus system

"In zijn werk aan een lensfocus-systeem heeft Paul zijn competentie getoond in het mechanisch ontwerp voor nanometer-nauwkeurige positionering, alsook op een breder niveau in volledig systeemontwerp en -integratie. Daartoe combineerde hij analytische modellering, simulaties en experimentele verificatie. Naast een ontwerp dat beter aansluit bij het gewenste werkbereik van het bestaande systeem, heeft Paul veelbelovende stappen gezet voor het maken en regelen van relatief snelle thermische aandrijvingen die een zeer nauwkeurige en stabiele positionering mogelijk maken. Hij demonstreerde goede analytische vaardigheden en het vermogen om zijn kennis praktisch toe te passen op verschillende gebieden in een industriële omgeving."

svenSven klein Avink (Universiteit Twente)

Flexure mechanism with increased dynamic performance by overconstraining using viscoelastic material

"Sven heeft aangetoond een multidisciplinaire en enthousiaste student te zijn door een goed begrip van ontwerpprincipes en numerieke analyse te combineren met een actieve verkenning van het gebied van de rubbertechnologie. Hij bestudeerde een manier om de grenzen te verleggen die worden opgelegd door het veelgebruikte principe van exact bepaald ontwerpen. Daartoe ontwikkelde hij een visco-elastisch materiaal en demonstreerde hij in een zelfontworpen opstelling hoe dat kan worden gebruikt om een buigmechanisme te ‘overbelasten’ zonder het gebruikelijke daaraan verbonden nadeel, dat wil zeggen een gevoeligheid voor fouten in de uitlijning (assemblagetoleranties). Het werk van Sven heeft de potentie om te leiden tot een nieuw ontwerpprincipe waarin een op maat gemaakt visco-elastisch materiaal wordt gebruikt om het beste van beide werelden te combineren, van exact bepaald en overbepaald ontwerpen, respectievelijk."

dominiqueDominic Scheffers (Fontys Hogeschool Engineering)

Hybride rechtgeleiding – Een revolutie in translatie voor de ultrahoogvacuümbranche

"Dominic heeft zich in zeer korte tijd het voor hem relatief onbekende terrein van ontwerpen met keramiek eigen gemaakt en een werkend prototype van een hybride rechtgeleiding weten te realiseren. Zo heeft hij aangetoond dat zijn ontwerp goed functioneert en voldoet aan de eis dat eenvoudig de juiste voorspanning is aan te brengen. Tevens vertoonde de hybride rechtgeleiding een veel lagere rolweerstand dan de bestaande keramische rechtgeleiding en was die stiller. Eerst heeft Dominic een grondige analyse gemaakt van de oorzaken van rolweerstand in de huidige v-groef rechtgeleiding. De uitkomsten daarvan heeft hij verwerkt in een creatief ontwerp, dat een van de belangrijkste bronnen van rolweerstand elimineert. Het basisprincipe voor zijn ontwerp van een rechtgeleiding was helemaal nieuw en niet bekend uit de boeken van Koster en Soemers. Hij heeft duidelijk gerapporteerd en een heldere mondelinge presentatie gegeven, waarbij hij het werkende prototype kon demonstreren."

Wim van der Hoek, een van de grondleggers van het werktuigbouwkundig ontwerpen, werkte voor de bedrijfsmechanisatie van Philips en was buitengewoon hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij overleed begin dit jaar op 94-jarige leeftijd. Zijn gedachtegoed, vastgelegd in een reeks welbekende constructieprincipes, is echter nog hoogst actueel. Nieuwe generaties ontwerpers bouwen daarop voort, getuige ook de nominaties.