Nieuwe brug Genua beschermd door Nederlandse fotonica

Op 14 augustus 2018 stortte de Morandi Brug in Genua voor een groot deel in, met drieënveertig dodelijke slachtoffers en vijftien gewonden tot gevolg. Eind juli dit jaar wordt zijn opvolger opengesteld. De veiligheid wordt hier onder andere geborgd door fotonicasensoren van Nederlandse komaf. Meer dan honderd sensoren zullen de structurele integriteit voortdurend monitoren.

De ramp in Genua was mede aanleiding om de algemene staat van het Italiaanse wegennetwerk te onderzoeken. Onderzoek wees uit dat de oorzaak van de ramp lag bij achterstallig onderhoud. Herstel van een verwaarloosde infrastructuur vergt enorme investeringen. De fotonicasensoren, die een relatief goedkope toevoeging aan het onderhoudsbeheer zijn, bieden hier mogelijk uitkomst. Wanneer deze sensoren al in de bouw van een groot project worden meegenomen, worden naast mogelijke rampen ook grote onderhoudskosten voorkomen.

Een groot deel van de fotonicasensoren wordt geleverd door startup Somni uit Den Haag. "Het monitoren van een kilometer lange brug is technisch een lastige opgave. Vele kilometers aan koperdraad zouden nodig zijn om elke ‘normale’ sensor aan te kunnen sluiten. Draadloze sensoren vereisen gemiddeld veel onderhoud en batterijen. Er is daarom gekozen om gebruik te maken van fotonica", vertelt Remco Nieuwland.

"Fotonicasensoren werken op basis van licht, dat via glasvezelkabels naar de sensoren geleid wordt. In de sensoren zitten minuscule reflectoren die een deel van het licht terugkaatsen. De informatie uit de sensor wordt meegestuurd in het teruggekaatste licht. De optische sensoren hebben het bijkomende voordeel dat er meerdere sensoren aangesloten kunnen worden op eenzelfde glasvezelkabel. Dat maakt de aanleg eenvoudiger en installatie goedkoper."

De sensoren in de nieuwe Genua brug zullen op verschillende plekken trillingen meten. Daarnaast zal de vervorming van onder andere het wegdek gemeten worden met zogenaamde reksensoren en wordt de hoekstand, oftewel scheefstand, van de achttien brugpijlers continu gemonitord. Alles om een ramp zoals plaatsvond in 2018 te voorkomen.