Nieuw navigatiesysteem werkt nauwkeuriger dan GPS

Er is nu een plaatsbepalingssysteem dat in bebouwd gebied een nauwkeurigheid behaalt van 10 centimeter. De technologie is van belang voor diverse tijd- en locatie-afhankelijke toepassingen, zoals automatisch rijdende voertuigen.

Tags:
schets van de werking van het systeem

De resultaten van het onderzoek van VSL, TU Delft en VU Amsterdam zijn gepubliceerd in Nature.

Veel vitale infrastructuur is afhankelijk van satellietnavigatiesystemen, zoals GPS en Galileo. Deze systemen kennen beperkingen en kwetsbaarheden: de ontvangen radiosignalen zijn zwak en de plaatsbepaling wordt onnauwkeurig wanneer de radiosignalen door gebouwen worden gereflecteerd of geblokkeerd. “In stedelijke gebieden kan dit de betrouwbaarheid van GPS aantasten, wat een probleem kan zijn voor bijvoorbeeld automatisch rijdende voertuigen”, zegt Christiaan Tiberius van de TU Delft en coördinator van het project. Maar ook burgers en de autoriteiten zijn voor heel veel toepassingen afhankelijk van satellietnavigatiesystemen. En er is geen backup-systeem. ”

Het doel van het SuperGPS-project was om een alternatief plaatsbepalingssysteem te ontwikkelen op basis van het mobiele netwerk in plaats van satellieten, dat bovendien robuuster en nauwkeuriger is dan GPS. “We realiseerden ons dat we met een paar slimme innovaties het telecommunicatienetwerk konden transformeren in een zeer nauwkeurig alternatief voor GPS,” zegt Jeroen Koelemeij van de VU. “Daarin zijn we nu geslaagd, met als resultaat dat we nu een systeem hebben dat connectiviteit kan bieden zoals mobiele en Wi-Fi netwerken en tevens nauwkeurige plaats- en tijdinformatie zoals GPS.”

Atoomklok

Een van de innovaties bestaat uit het aansluiten van een zeer nauwkeurige atoomklok op het mobiele netwerk, zodat dit perfect getimede berichten kan versturen voor plaatsbepaling – zoals GPS dat doet met behulp van atoomklokken in de satellieten. Deze aansluiting maakt gebruik van het bestaande glasvezelnetwerk. “We werkten al aan nieuwe technieken om de nationale tijd van onze atoomklokken via het telecommunicatienetwerk te verspreiden naar gebruikers elders,” vertelt Erik Dierikx van VSL. “Met deze technieken kunnen we het netwerk in een landelijke gedistribueerde atoomklok veranderen, met talloze nieuwe toepassingen zoals nauwkeurige plaatsbepaling. En met het hybride glasvezel-draadloze systeem dat we nu hebben ontwikkeld kan in principe iedereen toegang krijgen tot onze atoomtijd. Het biedt een extreem nauwkeurige radioklok die tot op een miljardste van een seconde gelijk loopt.”

Een andere innovatie behelst het gebruik van radiosignalen met een veel grotere bandbreedte dan gebruikelijk. “Gebouwen reflecteren radiosignalen, waardoor navigatie-ontvangers in de war kunnen raken. De grote bandbreedte helpt deze verwarrende reflecties te herkennen, waardoor de plaatsnauwkeurigheid kan worden verhoogd,” aldus Gerard Janssen van de TU Delft. “Tegelijkertijd is bandbreedte in het radiospectrum schaars en daardoor duur. Dat omzeilen we door middel van signalen in een aantal smallere bandbreedtes, verspreid over een grote ‘virtuele’ bandbreedte. De signalen gebruiken dus in feite maar een klein deel van het radiospectrum, en ze lijken ook meer op wat nu gebruikt wordt in mobiele netwerken.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. De afhankelijkheid van elk centraal systeem, ook al zijn het er meer dan één en zijn ze beter, maakt kwetsbaar. Je moet eigenlijk op zoek naar iets dat autonoom is en lokaal. Het gaat immers om de fijne motoriek: obstakels vermijden. Het (autonome) voertuig hoeft niet te weten hoe de rest van de wereld eruit ziet.