Niet-recyclebare persoonlijke beschermingsmiddelen nu om te zetten in water en azijn

Het omzetten van niet-recyclebare persoonlijke beschermingsmiddelen in water en azijn zou de baanbrekende oplossing kunnen zijn die de wereld nodig heeft om te voorkomen dat tonnen persoonlijke beschermingsmiddelen dagelijks op stortplaatsen en oceanen worden gedumpt.

Versnipperde maskers, jassen, handschoenen en plastic veiligheidsbrillen gaan in een machine; heet water onder druk en perslucht worden toegepast; water en azijnzuur zijn de eindproducten. Het PBM-to-liquid proces wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 300°C en duurt ongeveer een uur in een kleine prototypemachine in een laboratorium op Cornell University (VS). Gasvormige bijproducten van het proces zijn zuurstof en lage concentraties kooldioxide die veilig kunnen worden afgevoerd. "Dit is een schone, chemicaliënvrije oplossing die internationaal een doorbraak zal betekenen", zegt Saied Baroutian, universitair hoofddocent bij de faculteit Chemische en Materiaaltechnologie.

"De gebruikte technologie is een hydrothermisch deconstructie- of valorisatieproces en het vernietigt het afval volledig. De vloeistof die tijdens het proces wordt geproduceerd, is veilig, inert en kan opnieuw worden gebruikt – de azijn of azijnzuur kan worden gebruikt voor desinfectie en het water kan worden hergebruikt voor de verwerkingscyclus, waardoor het waterverbruik wordt geminimaliseerd en de duurzaamheid wordt bevorderd."

Het onderzoeksteam zetten nu stappen om de oplossing te ontwikkelen tot een grootschaliger pilotsysteem en zal, lerende daarvan, een full-scale proof-of-concept ontwikkelen. De onderzoekers hebben al een economische analyse voltooid waaruit blijkt dat een grootschalig hydrothermisch deconstructiesysteem PBM-afval kan verwerken tegen een prijs die vergelijkbaar is met de huidige praktijk van autoclaveren en storten.