Nen-uitnodiging: Werk mee aan normen voor Brain-computer Interfaces

Onlangs is de mondiale standaardisatiegroep voor ‘Brain-computer Interfaces’ gestart. Deze groep ontwikkelt ISO/IEC normen voor dit onderwerp en experts van over de gehele wereld kunnen hieraan meewerken. Nederlandse experts die willen deelnemen, kunnen zich vanaf nu hiervoor aanmelden.

Afbeelding van Wolfgang Eckert via Pixabay

Een ‘Brain-computer Interface’ (BCI) is een apparaat dat de signalen van de hersenen direct kan omzetten in een actie zoals het bedienen van software (bijvoorbeeld een tekstverwerker) of van apparaten (bijvoorbeeld een televisie). Met ‘Brain-computer Interfaces’ kunnen mensen direct vanuit hun hersenen communiceren met computers.

Voorlopig toepassingsgebied

De scope van deze internationale standaardisatiegroep is: standaardisatie op het gebied van ‘Brain-computer Interfaces’ voor informatietechnologie om communicatie en interactie tussen hersenen en computers mogelijk te maken die op verschillende gebieden is toe te passen.

In eerste instantie zal deze groep experts zich richten op fundamentele standaarden zoals vocabulaire, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Verder adviseert de groep andere ISO/IEC-standaardisatiegroepen die BCI toepassen.

Uitgesloten zijn normen voor menselijke implantaten en medische toepassingen (IEC, 2022).

Meer informatie

Wilt u meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied of wilt u meer weten over de commissie? Neem dan contact op met Samed Köksal, samed.koksal@nen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *