NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op

Op 31 mei heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het maken van formele afspraken over drones en de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Uit deze middag is gebleken dat de deelnemers interesse hebben in de oprichting van een nationale normcommissie. In september wordt hiervoor een oprichtingsvergadering georganiseerd.

Op internationaal niveau is gestart met het opstellen van normen voor drones op het gebied van classificatie, autorisatie, identificatieontwerp, fabricage, operationele procedures en veiligheidsbeheer.

Er is behoefte aan het verbeteren van transparantie en veiligheid rondom professioneel en particulier gebruik van drones. Daarom zijn er op Europees en mondiaal niveau initiatieven genomen om dit te verbeteren. Normen worden opgesteld met als doel internationale handel te bevorderen, kwaliteit en comptabiliteit te garanderen en ondersteuning te bieden voor veilig en ordelijk gebruik. Een deel van de Europese normen geeft invulling aan nieuwe Europese wetgeving. Tijdens de informatiebijeenkomst van 31 mei hebben ongeveer 30 belanghebbenden gesproken over deze verschillende normtrajecten en de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten om de belangen van Nederlandse partijen in te brengen.

Nationale normcommissie Drones

De nationale normcommissie stelt de Nederlandse belanghebbenden in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de internationale normalisatie-activiteiten voor drones.
Tijdens de oprichtingsvergadering zal nader stil gestaan worden bij de business case om deel te nemen als belanghebbende. Daarnaast wordt er ingegaan op het internationale programma en de invloed die de nationale commissie hierop kan uitoefenen.

Voor wie?

Deelname is interessant voor verschillende belanghebbenden. Denk aan organisaties die drones ontwerpen, bouwen en op de markt brengen. Ook de gebruikers van drones die deze inzetten voor hun dienstverlening, opleidingsinstituten van vliegverkeer, controlerende instanties die toetsen op gebruik van drones en geassocieerde publieke organisaties, regionale en lokale overheden, gemeenten, investeerders en kennisinstellingen.

Aanmelden

Interesse om om deel te nemen in de nationale normcommissie? Stuur een e-mail naar iv@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over normalisatie en drones kan contact worden opgenomen met Johan van Velthoven, clustermanager Industrie en Veiligheid, telefoon 015 2 690 337 of e-mail iv@nen.nl.