Nederlandse start-up WorldEmp introduceert het ‘Nieuwe Werken Plus’

Een getalenteerde collega in het buitenland zonder daarvoor een kantoor te openen. De Nederlandse start-up WorldEmp komt aan deze veelgehoorde wens vanuit het midden- en kleinbedrijf tegemoet met de introductie van Het Nieuwe Werken Plus. Via deze service is internationaal hoogopgeleid talent tegen competitieve tarieven aan het personeelsbestand toe te voegen. WorldEmp heeft hiertoe zijn eerste internationale kantoor geopend in Pune, een van de belangrijkste universiteitssteden van India.

Het concept van WorldEmp wijkt sterk af van het huidige outsource-model, waar ICT- en engineersbedrijven grote hinder van ondervinden. Standaard-outsourcen vraagt immers om een uitgebreide projectomschrijving, waarna veel tijd verdwijnt in het controleren en aanpassen van het geleverde werk. Daarnaast wordt de uitleg vanuit Nederland niet altijd goed begrepen en lopen projecten regelmatig vertraging op. Bij Het Nieuwe Werken Plus is sprake van continu audiovisueel contact en desktop sharing met de medewerker op afstand.

Directeur Frank Korf van WorldEmp: "De buitenlandse medewerker maakt echt deel uit van het team met Nederlandse collega’s. Via een continu video- en desktopcontact zit jouw collega op afstand bij je op kantoor. Als werkgever ben je voortdurend op de hoogte van de voortgang en kwaliteit, en je kunt dus waar nodig op tijd bijsturen, net als met de Nederlandse medewerkers. Het tijdsverschil is minimaal en dus goed te overzien. Omdat je collega op afstand iets vooruitloopt met zijn/haar werkzaamheden is met een paar goede contactmomenten het werk te beoordelen."

Nieuwste communicatietechnologieën

De buitenlandse talenten worden door WorldEmp speciaal gerekruteerd voor de betreffende opdrachtgever. Zij hebben een bachelor- of masterdiploma op zak en beschikken over vier tot acht jaar specifieke ervaring. Na een uitvoerige selectie neemt de nieuwe werknemer plaats in het internationale WorldEmp-kantoor van waaruit, gebruikmakend van de geavanceerde communicatietechnologieën, de werkzaamheden plaatsvinden, direct door de opdrachtgever aangestuurd en gecontroleerd. In eerste instantie faciliteert WorldEmp hoogopgeleide werknemers voor ICT, engineering en financiële dienstverlening. Het aanbod wordt op korte termijn uitgebreid naar andere specialismen.

Cultuurtest

Talenten die voor klanten van WorldEmp aan de slag gaan, zijn zorgvuldig geselecteerd, mede op basis van een grondig antecedentenonderzoek. Hun affiniteit met de westerse taal en cultuur is van doorslaggevende betekenis voor de uiteindelijke facilitering van het talent. Er wordt gezocht naar de best mogelijke match tussen de talenten en hun opdrachtgevers en collega’s.

De door WorldEmp gehanteerde tarieven leveren besparingen op tot zeventig procent en zijn inclusief recruitment, talent-assessment-test, cultuur- en taaltest, training en scholing, een werkplek op het internationale WorldEmp-kantoor, toegang tot het online videoconferentie- platform, loonkosten, pensioenen, sociale lasten en intensieve begeleiding en monitoring door middel van een 360-graden feedbacksysteem.

Concurrentiebestendiger en goed voor BV Nederland

Het Nieuwe Werken Plus geeft toegang tot talent dat in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is, gaat het outsourcen van projecten tegen, waardoor alle kennis behouden wordt, en voorkomt dat bedrijven Nederland verlaten, omdat zij hier geen personeel kunnen vinden.

"Het Nieuwe Werken Plus, dat nog nergens wordt toegepast, biedt het MKB grote strategische en financiële voordelen. Niet alleen wordt het hierdoor flexibeler en concurrentiebestendiger, het is daarmee ook goed voor de BV Nederland", aldus Korf.