‘Nederlandse jongeren in geringe mate dader van cybercriminaliteit’

Onderzoekers van de Universiteit Twente, de NHL Hogeschool en de Politieacademie concluderen dat Nederlandse jongeren ‘zich in geringe mate schuldig maken aan cybercriminaliteit’. 5,4 procent van de ondervraagde jongeren tussen de 10 en 17 jaar oud heeft het afgelopen jaar iemand online bedreigd. Ruim een half procent maakte zich in die tijd schuldig aan het opzettelijk verspreiden van virussen, terwijl 3,1 procent iets online kocht of verkocht zonder te betalen of zonder te leveren na betaling.

Het onbetaald downloaden van illegaal aangeboden muziek en software (38,2 procent) en cyberpesten  (24,1 procent) komt meer voor. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Buiten een onderzoek uit 2012 (Kerstens en Stol), was er tot voor kort weinig bekend over de mate waarin jongeren in Nederland betrokken zijn bij het plegen van cybercrime. Hieronder vallen onder meer het verspreiden van virussen, hacken, het maken of verspreiden van seksueel beeldmateriaal, vervalsing van pinpassen of waardekaarten, virtuele diefstal, aan- en verkoopfraude en online bedreiging.

Onderzoekers van de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid (PCRV) van onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente hebben samen met de NHL Hogeschool en de Politieacademie onderzocht in welke mate jongeren tussen de 10 en 17 jaar zich hiermee bezighouden. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 5,4 procent het afgelopen jaar iemand online heeft bedreigd. Ruim een half procent maakte zich in die tijd schuldig aan het opzettelijk verspreiden van virussen, terwijl 3,1 procent iets online kocht of verkocht zonder te betalen of zonder te leveren na betaling.

Downloaden

Het onbetaald downloaden van illegaal aangeboden muziek en software en cyberpesten komen duidelijk meer voor (maar is in Nederland niet in alle gevallen strafbaar). Respectievelijk 38,2 en 24,1 procent van de jongeren heeft dat de laatste twaalf maanden gedaan. Hiermee is het aantal jongeren dat onbetaald illegaal aangeboden muziek en software downloadt ten opzichte van enkele jaren geleden overigens significant gedaald.

Combinatie onderzoeksmethoden

De onderzoekers gebruikten bij de studie een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. Ze combineerden de data uit twee grote zelfrapportageonderzoeken met onder meer interviews met deskundigen en professionals die werken met jonge daders. Daarnaast analyseerden zij gegevens van justitie. Sven Zebel, een van de betrokken UT-onderzoekers, geeft aan dat het onderzoek een aantal beperkingen kent. Zo zijn niet alle voorkomende cyberdelicten bevraagd onder jongeren of als cybercrime geregistreerd in de justitiële data. Daarnaast ben je met zelfrapportageonderzoek – ook al is het anoniem – afhankelijk van de eerlijkheid van de respondenten.

"Het kan dus zijn dat de percentages niet precies kloppen; het gaat om een verkenning. Het algemene beeld dat echter uit dit onderzoek naar voren komt gaf ons voldoende aanleiding om te stellen dat er sprake is van een ‘geringe mate van daderschap’." 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid van de Universiteit Twente (en maakt onderdeel van het onderzoekscentrum iCrisp van UT-onderzoeksinstituut IGS) en het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool en de Politieacademie. Opdrachtgever van het onderzoek was het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie