Nederland heeft profijt van Europees onderzoeksklimaat

Het rendement van de Nederlandse investeringen in onderzoek is groot: Nederlandse wetenschappers weten met relatief weinig middelen een hoge output en een bovengemiddelde kwaliteit te halen. De Nederlandse investeringen in onderzoek en innovatie zijn van 2010 op 2011 licht toegenomen.

Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer  De basis hiervoor is tweejaarlijks internationaal vergelijkend onderzoek naar trends in wetenschap, technologie en innovatie, in combinatie met nieuwe cijfers van het  Centraal Bureau voor de Statistiek.

Staatssecretaris Dekker is optimistisch over de resultaten: "Ondanks economische tegenspoed blijft de Nederlandse investering in onderzoek en innovatie overeind. Dat is goed besteed geld, want onze wetenschappers behalen een hoog rendement en fantastische onderzoeksresultaten. En het is een slimme investering, want de wetenschappelijke ideeën en innovaties van vandaag bieden economische kansen voor morgen."

Meer internationale samenwerking

De Nederlandse wetenschap is de laatste decennia sterk geïnternationaliseerd, meer nog dan andere landen. Nederlandse onderzoekers publiceren nu drie keer vaker dan dertig jaar geleden een onderzoek samen met een wetenschapper uit een ander land. Ook is het aantal buitenlandse investeringen in Nederlandse wetenschap fors toegenomen.

Topsectoren populaire studierichting

Opvallend is verder dat aan de topsectoren gerelateerde studies sterk in opkomst zijn in het hoger onderwijs. Zo trekt de topsector water extra studenten naar de opleiding Maritieme Techniek en heeft de topsector Agrofood een aanzuigende werking op studenten voor de studie Levensmiddelentechnologie. De aan de topsectoren gerelateerde studies weten ook de kwalitatief goede (excellente) studenten aan te trekken.

3000 Europese beurzen

Het rendement van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek en de mate van internationale samenwerking bleek ook in Amsterdam, waar staatssecretaris Dekker sprak bij de uitreiking van de drieduizendste beurs van de Europese onderzoekraad (ERC). Deze pan-Euorpese financieringsorganisatie is in 2007 opgericht om grensverleggend Europees wetenschappelijk onderzoek te financieren. De drieduizendste beurs ging naar een Nederlander: prof. Christian Keysers. En dat is geen toeval, want Nederland is koploper in het aantrekken van Europees geld voor wetenschap. Terwijl Nederland zo’n 5% levert van de EU-begroting, zijn Nederlandse wetenschappers goed voor bijna 7% van de toekenningen. Elke euro die Nederland erin stopt, levert dus € 1,40 op.