Nederland en Taiwan werken samen aan fotonica

Gezamenlijk onderzoek van Nederland en Taiwan moet leiden tot fotonische innovaties die bijdragen aan economische kansen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. NWO stelt samen met de wetenschapsfinancier uit Taiwan 3 miljoen euro beschikbaar en faciliteert matchmaking-activiteiten om consortia te vormen.

Taiwan besteedt veel onderzoekscapaciteit aan fotonica en heeft een uitstekende positie op het gebied van de productie van halfgeleiders.

Nederland en Taiwan willen van elkaars sterke punten profiteren door hun krachten te bundelen in publiek-private samenwerkingsverbanden. Het programma Consortia in fotonica (Taiwan) beoogt een impuls te geven aan het fotonica-onderzoek in beide economieën. NWO en de Taiwanese wetenschapsfinancier MOST investeren in onderzoek waarin bestaande en nieuw te vormen consortia kunnen voortbouwen op de reeds bestaande sterke banden in onderzoek en bedrijfsleven.

Call for proposals

De call for proposals is een van de missiegedreven calls van het financieringsprogramma van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Gezamenlijk onderzoek moet leiden tot innovaties in fotonica. Binnen deze call is een budget van 3 miljoen euro beschikbaar, waarbij per project aan Nederlandse zijde maximaal 750.000 euro kan worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 9 november 2021. Een eerste virtueel matchmaking event voor deze call zal plaatsvinden in juni.