Nederland en Noordzee-buurlanden willen 150 gigawatt windenergie opwekken in gezamelijke ‘energiehubs’

Op de North Sea Summit in Denemarken maakten Nederland, Duitsland, België en Denemarken bekend de productie van windenergie op de Noordzee flink op te schroeven en nauwer te gaan samenwerken. Er komen onder meer ‘energiehubs’ op zee die meerdere landen verbinden.

Een energiehub maakt het mogelijk om opgewekte elektriciteit op zee te verzamelen, dit om te zetten naar bijvoorbeeld waterstof en te coördineren waar de energie naartoe moet gaan. De verklaring staat in het teken van nauwe samenwerking om goedkeuringsprocessen sneller te doorlopen en meer steun vanuit de EU voor windenergie op zee te realiseren.

 Denemarken en Nederland tekenden daarnaast ook een verklaring over een te onderzoeken elektriciteits- en waterstofverbinding tussen het Deense energie-eiland en een toekomstige Nederlandse energiehub op zee.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: "Het verbinden van de energiehubs en het delen van kennis en middelen helpen ons de gezamenlijke klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken en ik kijk ernaar uit om dit samen verder te ontwikkelen."

De eerste praktische stappen

• Denemarken zal tegen 2033 het eerste meerfasige en grootste energie-eiland ter wereld in de Noordzee tot stand brengen met een initiële capaciteit van 3 GW offshore windenergie en verbindingen met België en Denemarken. Het werk aan de voorbereiding van verdere verbindingen met Duitsland en Nederland heeft prioriteit.

• België zal ‘s werelds eerste offshore energie-eiland realiseren, een hybride project dat offshore windopwekking en grensoverschrijdende interconnectie combineert.

• België en Denemarken zullen nauw samenwerken aan hybride hernieuwbare energieprojecten, inclusief de verbinding tussen zowel het Deense Energie-eiland als het Belgische Energie-eiland.

• Denemarken en Nederland onderzoeken hoe het energie-eiland in de Deense EEZ kan worden aangesloten op een Nederlands energieknooppunt, inclusief perspectieven voor offshore groene waterstofproductie.

• Duitsland en Denemarken hebben al een eerste in zijn soort hybride offshore wind-samenwerkingsproject ontwikkeld en zijn van plan om samen te werken op het Bornholm Energy Island in de Oostzee, inclusief hybride interconnecties, en zullen zich ook bezighouden met hybride hernieuwbare energieprojecten in de Noordzee.

• Samen zullen België, Denemarken, Duitsland en Nederland de lopende inspanningen om offshore-energie te ontwikkelen en uit te breiden versnellen en uitbouwen als onderdeel van een integrale visie op de Noordzee met als doel een toekomstbestendig offshore-energiesysteem in de Noordzee te realiseren, zoals een eerste stap door het eerste energie-eiland ter wereld uit te breiden tot uiterlijk 2040 zijn maximale potentiële capaciteit van 10 GW.

Het kabinet heeft recent aangekondigd dat de totale geplande capaciteit voor windenergie op zee in Nederland wordt verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Voor het einde van dit jaar stuurt de minister voor Klimaat en Energie een kamerbrief met de ambitie voor windenergie op zee productie tot 2050.