Nederland en Estland zetten cyberplatform op

Nederland en Estland zetten een platform voor gedragsnormen in cyberspace op. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) kwam dat in Brussel met zijn collega Kaljurand van Estland overeen tijdens een gesprek over internationale cybersecurity. Beide landen hebben de afgelopen jaren het voortouw genomen in het debat over internationale vrede en veiligheid in cyberspace. Volgens de ministers is het daarom niet meer dan logisch dat Nederland en Estland hun expertise bundelen in een cyberplatform.

Kaljurand stelt dat het platform gaat bijdragen aan de uitwisseling van internationaal onderzoek naar allerlei juridische en politieke normen rond verantwoord gedrag van staten in cyberspace. Door deze informatie goed uit te wisselen wordt een bijdrage geleverd aan een internationale consensus rond dit thema.

Verantwoord gedrag

Het platform zal de basis vormen voor een jaarlijkse bijeenkomst van deskundigen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Ook zal er regelmatig overleg worden gevoerd en komt er een jaarlijkse toetsing van de normen voor verantwoord gedrag in cyberspace.

Volgens minister Koenders tonen de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren duidelijk aan dat de geopolitieke spanningen zich ook steeds meer manifesteren in cyberspace. "Staten en andere actoren maken vaker gebruik van cyberoperaties ter wille van hun strategische belangen. Dat kan tot instabiliteit leiden in de internationale betrekkingen en cyberspace."

Minister Koenders voegt daaraan toe dat staten er weliswaar in geslaagd zijn deze risico’s te beperken, maar dat er nog veel werk moet worden verzet. "Ontwikkelingen gaan zeer snel op het gebied van cyber. We moeten dus doorpakken om kwesties rond internationale vrede en veiligheid binnen de cyberomgeving goed aan te pakken."

Het platform gaat verder bouwen op voortgang die al is geboekt door de UN GGE (VN-groep van deskundigen op het gebied van informatie en telecommunicatie in de context van de internationale veiligheid). De UN GGE heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat internationaal recht van toepassing is op cyberspace, maar de vraag is hoe dat in zijn werk gaat en of er nog belemmeringen zijn. Ook moet worden bekeken welke politieke normen kunnen worden uitgewerkt ter ondersteuning van een vrije, open en veilige cyberspace.