Nauwkeuriger botboren met sensortechniek

Een plaatje op een gebroken bot vastschroeven, is precisiewerk. Doordat nauwkeurige meetapparatuur ontbreekt, komt het regelmatig voor dat een gat te diep of te ondiep wordt geboord.Wordt dat niet opgemerkt tijdens de operatie, dan kan het zijn dat een pijnlijke en kostbare tweede operatie nodig is.

Het Delftse bedrijf Slam Ortho ontwikkelt in een consortium met het Reinier de Graaf Gasthuis en Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK sensortechnologie voor boormachines die chirurgen helpt om met behulp van een laser veel nauwkeuriger de juiste schroeflengte te boren.

Bjzonder is dat men niet alleen de techniek test en doorontwikkelt, maar het gehele operatieproces in kaart brengt. Dit zorgt dat belangrijke elementen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, hygiëne en hergebruik meteen worden verbeterd in de ontwikkeling van het prototype. Het vergroot de kans dat het uiteindelijke product daadwerkelijk zijn weg naar de operatiekamer vindt.

Om alle stappen in kaart te brengen, liepen de ontwikkelaars van Slam Ortho voorafgaand en tijdens operaties mee met operatieassistenten en chirurgen van het Reinier de Graaf Gasthuis. Ook keken zij mee bij de sterilisatie van gebruikte instrumenten en voerden zij gesprekken met alle belangrijke actoren in de gehele ‘reis’ van het apparaat – van inkoopafdeling tot IT-afdeling.

Oefenbot

Ook die fase drijft op de samenwerking tussen de ontwikkelaars en de uiteindelijke gebruikers. In de laatste fase van het project speelt het Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK een belangrijke rol. Het sensorsysteem wordt op een chirurgische boor gezet, waarna chirurgen het testen op een oefenbot. Het gehele operatieproces wordt van begin tot eind nagebootst. De bevindingen worden naast een nulmeting gelegd om de daadwerkelijke voordelen van de techniek in kaart te brengen. De bedoeling is dat deze uitkomsten worden gedeeld in een wetenschappelijk artikel en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het prototype.

Lang traject van idee tot zorginnovatie

De begeleiding en subsidie van ‘Project LaserGauge’ komt van het innovatieprogramma ZorgTech van Innovation Quarter. "Een buitenkans," zo meentDaphne Wijffels, projectcoördinator namens het Reinier de Graaf Gasthuis. "Het traject om van een goed idee tot uiteindelijk een daadwerkelijke zorgoplossing te komen is vaak lang en ingewikkeld." Ze wijst erop dat een boor heel veel aspecten in het zorgproces raakt. "Het is een operatie-instrument, met alle veiligheidseisen van dien. Ze moeten het liefst herbruikbaar zijn, er vindt dataverwerking plaats en operatieassistenten en chirurgen moeten ermee willen werken. Dan scheelt het enorm als een programma dat zich specifiek op zorginnovaties richt ondersteuning biedt."

Vooralsnog zijn de zorgprofessionals positief. "De chirurgen bevestigen het nut en de potentiële voordelen. Bij de ontwikkeling van zorginnovaties is het belangrijk om de gebruikers in een vroeg stadium te betrekken, anders is de kans groot dat een innovatie al snel ongebruikt in een kast belandt. Dat diverse mensen uit het ziekenhuis nu al meedenken, vergroot de kans op succes."