Nationale blockchain onderzoeksagenda samengesteld

De eerste onderzoeksagenda op het gebied van blockchain is aangeboden aan Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition.

Het document is tot stand gekomen in overleg met een brede groep vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, onder voorzitterschap van professor J. van de Pol (Universiteit Twente, voorzitter adviescommissie).

In opdracht van het TopTeam ICT heeft de Dutch Advisory Committee on Blockchain, een adviescommissie ondersteund door NWO, een ‘360 graden scope’ opgeleverd. Alle voor de verdere ontwikkeling van blockchain relevante terreinen worden bestreken, waaronder techniek, juridische vraagstukken, economische impact en ethiek. De agenda heeft niet alleen op fundamentele maar ook op toegepaste onderzoeksvragen betrekking. Vanuit meerdere organisaties wordt invulling gegeven aan de agenda waarmee uiteindelijk enkele miljoenen euro’s beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksagenda dient als bron van inspiratie voor een ieder die onderzoek op blockchain uitvoert en kan een instrument zijn voor de Nederlandse bijdrage aan Europese programmering en werkprogramma’s op het gebied van blockchainonderzoek en -ontwikkeling.