Monitor Arbeidsongevallen 2021

In 2021 kreeg de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Er vielen 62 dodelijke arbeidsongevallen. De meeste ongevallen vonden net als voorgaande jaren plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Tags:
Monitor Arbeidsongevallen 2021

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil bijdragen aan het leren van (ernstige) arbeidsongevallen zodat deze in de toekomst vaker kunnen worden voorkomen. Daarom stelt de Arbeidsinspectie jaarlijks een Monitor Arbeidsongevallen op, aan de hand van de informatie die de Arbeidsinspectie verzamelt bij ongevalsonderzoek.

Geraakt worden door iets en ongeluk met voertuig

In de Monitor Arbeidsongevallen 2021 zoomt de Arbeidsinspectie in op ongevalsrisico’s. De vorige Monitor Arbeidsongevallen (2020) ging over de typen ongevallen die het meest voorkomen: vallen van hoogte en machineveiligheid. Deze Monitor (2021) heeft als doel om inzicht te bieden in de oorzaken van de twee daaropvolgende veelvoorkomende ongevalstypen: door iets geraakt worden en een ongeluk met voertuig of rijdend werktuig.

Getallen

De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel. Slachtoffers zijn vaak man en vallen vaak in de jongste (jonger dan 24) en de oudere leeftijdsgroepen (45 en ouder).
In 2021 is 17 procent van de slachtoffers van ongevallen die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht, uitzendkracht. Dit is meer dan verwacht, aangezien het aandeel uitzendkrachten onder de werkenden ongeveer 7 procent bedraagt. Per sector worden uitzendkrachten vaker dan verwacht slachtoffer van een ongeval in de sectoren landbouw, zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, transport en logistiek en bouw.

Vallende objecten

In 20 procent van de afgesloten ongevalsonderzoeken werd het slachtoffer door iets geraakt. Deze ongevallen komen vooral voor in de industrie en in de bouw. Meestal worden slachtoffers geraakt door vallende objecten (32 procent), vaak bij hijswerkzaamheden. Het overlijdensrisico is hier relatief hoog (7 procent ten opzichte van 2 procent gemiddeld over alle ongevalstypen). Dat komt omdat de slachtoffers bij hijswerkzaamheden vaak door een zwaarder object worden geraakt.

Ongeval met voertuig

Ongeveer 9 procent (147 keer) van het totaal aantal onderzochte ongevallen was een ongeval met een rijdend voertuig of werktuig. In de sectoren transport en logistiek, handel en industrie komen ongevallen met voertuigen het vaakst voor. Twee-derde van de ongevallen met een voertuig vindt plaats met een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck. Dit type ongeval wordt vaak veroorzaakt doordat de bestuurder het slachtoffer niet of niet op tijd zag, het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond en het voertuig niet zag of hoorde.

Download de Monitor Arbeidsongevallen 2021 op https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2022/09/05/monitor-arbeidsongevallen-2021

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *