Modellen spelen hoofdrol in design flows

Productontwikkeling gaat over het succesvol omzetten van wensen en ideeën in concrete producten en diensten. Het Embedded Systems Institute (ESI) heeft op diverse plekken in de industrie geconstateerd dat het een uitdaging is om details doelgericht uit te werken naar een kloppend geheel.

De vraag is of je iets kunt zeggen over de kwaliteit van opeenvolgende systeemontwerpen nog voordat je het systeem tot je beschikking hebt. Als antwoord op deze vraag stelt ESI: ‘Modellen spelen een hoofdrol in design flow’. In een presentatie op het D&E Event op 22 september worden cases van onder andere ASML en Océ getoond, waarin door middel van  modelanalyses afhankelijkheden worden onderzocht, zodat inzicht over mogelijke systeemoplossingen wordt opgebouwd.

 

Een van de veel voorkomende situaties is de uitdaging om veel systeemtaken deels parallel te laten uitvoeren door een samenstel van gekozen onderdelen. Centrale vragen zijn dan: zal het snel genoeg werken tegen beheersbare kosten? Hoeveel componenten met welke capaciteit moet ik eigenlijk inzetten? Een voorbeeld van Océ betreft het ontwerp van het datapad tussen printbestand en printkop, waar diverse pagina’s verschillende bewerkingen ondergaan. Bij een praktijkvoorbeeld van ASML wordt een grote hoeveelheid regellussen op een gedistribueerd hardwareplatform geprojecteerd. Vanderlande-systemen kennen dezelfde situatie in fysieke vorm: bij distributiesystemen is de vraag hoe businessprocessen kunnen worden geprojecteerd op de layout van een magazijn.

 

In haalbaarheidsstudies laten modelanalyses de afhankelijkheden van essentiële parameters zien, zoals geheugengrootte en bandbreedte, zodat inzicht over mogelijke systeemoplossingen wordt opgebouwd. Als de basiskeuzes zijn gemaakt, kunnen gedetailleerdere modellen helpen om het systeem verder systematisch te optimaliseren. Het succes van het toepassen van modellen wordt uiteindelijk bepaald door de verhouding van kosten en baten: hoe betrouwbaar zijn de  voorspellingen werkelijk en hoeveel kost het om de modellen te maken en te analyseren? Voor stabiele omgevingen heeft dit geleid tot de inzet van domeinspecifieke talen waarbij na een initiële inspanning een grote efficiëntiewinst in productontwikkeling geboekt wordt. Het ESI verwacht dat dit ook een behoorlijke impact op de werkwijzen van toeleveranciers tot gevolg zal hebben.