Mobihack levert acht applicaties en concepten op (video)

Afgelopen weekend werd er tijdens de allereerste Mobihack door meer dan vijftig app-ontwikkelaars, designers en creatieven 30 uur lang gewerkt aan slimme digitale oplossingen voor het verkeersvraagstuk in Heijendaal, Nijmegen. Team Cortisol Solutions won de hackathon met Schagile: een slim dashboard dat inzicht geeft in de OV-capaciteit ten opzichte van de lesroosters van de scholen in Heijendaal.

Schagile is een slimme applicatie waarin OV-informatie is gekoppeld aan lesroosters van de scholen in Heijendaal. Het doel is om roostermakers van alle scholen in Heijendaal inzicht te geven in de capaciteit van het openbaar vervoer, zodat ze bij het samenstellen van roosters beter rekening kunnen houden met de beschikbare OV-capaciteit en de drukte uit de spits weggenomen wordt. Andersom kunnen OV-aanbieders hun aanbod ook beter afstemmen, zodat studenten niet meer onnodig hoeven te wachten. Het winnende team bestond uit Thijs Bongers, Tim Jacobs, Casper Slenders en Tijmen Vink. Zij gingen er met de hoofdprijs van 2500 euro vandoor.

Vakjury

De vakjury van Mobihack bestond uit Michiel Scheffer (gedeputeerde Provincie Gelderland), Harriet Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen), Ebel Slijp (Hyperloop), Michel ter Berg (adjunctdirecteur Radboud University) en Peter Schulz (docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Volgens de jury pakte het winnende team met Schagile het mobiliteitsprobleem in het hart van het vraagstuk aan en maakten ze goed gebruik van de beschikbare data. "Het dashboard zorgt ervoor dat bestaande partijen op een vernieuwende manier naar het vraagstuk kijken en maakt heel visueel aan welke knoppen je kunt draaien."

Fietsgebruik stimuleren met app

De tweede en derde plek gingen naar Hey Bike en OV Rewards die het probleem van de overvolle bussen aanpakten middels een applicatie. Hey Bike is een app gekoppeld aan een pas en fiets. Studenten krijgen een alternatief voor de overvolle bus door een gratis fiets te lenen, bijvoorbeeld vanaf stations als Goffert en Lent. De app OV Rewards maakt inzichtelijk hoeveel tijd het daadwerkelijk kost om met de fiets of bus te gaan, inclusief overvolle bussen die voor je neus wegrijden. Je wordt gestimuleerd om de fiets te nemen op drukke momenten en wanneer het regent via extra punten die je kunt inwisselen voor producten.

Hackathons als kans

De prijzen werden uitgereikt door Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland. "We denken veel na over mobiliteit van de toekomst. Ik zie hackathons als een kans om nieuwe ideeën van jonge mensen te krijgen voor wie de smartphone heel vanzelfsprekend is. Dat zie je bij Mobihack ook terug in alle nieuwe ontwikkelde apps voor het mobiliteitsvraagstuk."

Mark Spijker was namens de provincie Gelderland de organisator van Mobihack. "Wat mij triggerde, is met name de sterke intrinsieke motivatie van deelnemers. Ze staan echt te trappelen om hun kennis en kunde in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Er zit zoveel expertise en kracht in de samenleving, daar zouden we in de toekomst nog veel meer uit kunnen halen."

Over Mobihack

Een hackathon is een soort marathon waarbij multidisciplinaire teams aan de hand van data nieuwe verrassende concepten ontwikkelen. Tijdens Mobihack werkten teams aan mobiliteitsvragen als overvolle bussen, files en gevaarlijke situaties voor weggebruikers in Heijendaal. Naast 30 uur achter elkaar doorwerken aan oplossingen en vernieuwende online applicaties was er ook ruimte om te spelen met technologieën als Oculus Rift en een interactieve 3D geprinte maquette van de verkeersstromen in Heijendaal.

Mobihack-deelnemer Shane Pattipeilohy eindigde op de tweede plek: "De locatie was perfect gekozen voor dit vraagstuk. Ik heb erg veel geleerd over samenwerken en het thema mobiliteit. Dit was de eerste keer dat ik heb gewerkt aan mobiliteit-challenges. Ik wil hier graag verder mee aan de slag. Maar eerst slapen…"

De komende tijd wordt bekeken hoe een vervolg kan worden gegeven aan de ontwikkelde concepten, maar ook hoe deze manier van werken op andere terreinen kan worden ingezet.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de Mobihack waren provincie Gelderland en gemeente Nijmegen in samenwerking met Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen.

Video impressie Mobihack:

Video pitch winnaar:

Video pitches overige teams:

https://www.youtube.com/channel/UCq6dPL_WiQ5eKbCOrpJkJ6A/videos