Mobiele robots in opmars

Robotmobiliteit neemt wereldwijd een hoge vlucht: De verkoop per eenheid van Autonome Mobiele Robots (AMR’s) in de logistieke sector zal bijvoorbeeld tussen 2020 en 2023 jaarlijks met 31% stijgen.

Tegelijkertijd zal ook het gebruik van AMR’s in openbare omgevingen snel toenemen – IFR voorspelt dat de verkoop per eenheid wereldwijd met 40% per jaar zal groeien. De International Federations of Robotics onderzocht hoe mobiliteit de robotica opnieuw vormgeeft en waarom dit een game-changing revolutie is. De resultaten publiceerde zij in de paper ‘A Mobile Revolution‘.

"Mobiele robots zijn van oudsher actief in industriële omgevingen om onderdelen door de fabriek te vervoeren of machines te voeden", zegt Milton Guerry, voorzitter van de IFR. "Tegenwoordig werken AMR’s ook in toepassingen waar contact met het grote publiek de bedoeling is. Ze verstrekken informatie aan winkelend publiek, leveren roomservicebestellingen af in hotels of ondersteunen politieagenten door in stadswijken te patrouilleren. IFR´s paper geeft een overzicht van de belangrijkste user cases voor mobiele robots en hun belangrijkste impact."

Een korte geschiedenis

Hoewel onderzoekers al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw werken aan technologieën voor autonome mobiliteit, zijn autonome mobiele robots pas in het laatste decennium commercieel levensvatbaar geworden. Dit is in de eerste plaats te danken aan de beschikbaarheid van veel krachtigere en goedkopere rekenkracht. Dit heeft geleid tot snelle ontwikkelingen op het gebied van sensor-, visie- en analysetechnologieën die robots in staat stellen om in realtime verbinding te maken met hun omgeving. Vandaag vertonen AMR’s een groei met dubbele cijfers. AMR’s navigeren en voeren autonoom functies uit in industriële en dienstverlenende sectoren en effenen de weg voor de adoptie van mobiele robots over de hele wereld.

Vooruitzichten

"Mobiele robotica is een dynamisch ontwikkelingsgebied en we verwachten het komende decennium een opwindende vooruitgang", zegt Guerry. Deze vooruitgang zal zowel in hardware als in software plaatsvinden. Mobiele robots zullen lichter en flexibeler worden. AMR’s en dienstrobots zullen gemakkelijker in een reeks binnen- en buitenomgevingen kunnen navigeren naarmate de vooruitgang op het vlak van sensoren en softwarealgoritmen ervoor zorgt dat navigatie en visie steeds preciezer worden.