MKB zet financiering succesvol om in innovatie

Bijna 4000 midden- en kleinbedrijven hebben de afgelopen 4 jaar gebruik gemaakt van de zogenoemde MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Met 143 miljoen euro aan financiering heeft het MKB voor bijna 400 miljoen euro aan investeringen in innovatie kunnen doen. De MIT voorziet volgens de evaluatiecommissie dan ook goed in de behoefte van het MKB om te kunnen innoveren. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Kamp: "De eerste fase van een innovatietraject is voor het MKB vaak een uitdaging, omdat dit meestal nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met de MIT-regeling stimuleren het kabinet en de provincies gezamenlijk innovatieve ondernemers om juist wél die stap te kunnen zetten. Kleinere bedrijven worden hierdoor gestimuleerd  om ook zelf te investeren in innovatie. Om de Nederlandse kenniseconomie internationaal concurrerend te houden, is een goed werkende publiek-private samenwerking zoals via de MIT cruciaal."

Nieuwe MIT-regeling open in april 2017

De MIT is de afgelopen maanden voor de eerste keer geëvalueerd. De hoofdaanbeveling van deze evaluatie is om de regeling te continueren met ten minste het huidige budget. Het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen daarom vanaf 11 april 2017 via de MIT-regeling 55,75 miljoen euro beschikbaar aan het MKB. Op basis van de afgelopen 4 jaar levert dit naar verwachting rond de 155 miljoen euro voor innovaties op vanuit het MKB.

Nieuwe heimethode voor bouwen op water

Een voorbeeld van een MKB-onderneming die via de MIT investeert in innovatie is het Delftse Fistuca. Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe heimethode voor het bouwen op water. Om te heien, wordt ook gebruik gemaakt van de kracht van vallend water. De methode is stiller, waardoor minder geluiddempende maatregelen nodig zijn. Dat bespaart kosten bij de installatie. Ook worden de palen minder zwaar belast tijdens het heien waardoor ze op termijn lichter gemaakt kunnen worden. Op dit moment zit de innovatie volop in de testfase.

Documenten

De evaluatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (verder: MIT) over de periode 2013 tot en met 2016 is vandaag…

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2017