Minister Verhagen verleent subsidie aan PowerMatching City Hoogkerk

Het succes van PowerMatching City in de Groningse wijk Hoogkerk, waar in 2010 voor de eerste keer in de wereld een totaalconcept slim energienet of ‘smart grid’ is geïmplementeerd, heeft ertoe geleid dat het project een vervolg krijgt en wordt uitgebreid. Bovendien heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekendgemaakt een nader vast te stellen subsidiebedrag aan PowerMatching City toe te zullen kennen.

De vervolgfase van het project wordt uitgevoerd door Enexis, Essent, Gasunie, Humiq en TNO onder leiding van energiekennisbedrijf Kema. Ook de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Hanzehogeschool Groningen zullen bij het vervolgproject betrokken worden. Slimme energienetten zijn nodig voor de overgang naar een energiesysteem met duurzame energiebronnen en bijbehorende decentrale elektriciteitsopwekking.

Met bestaande technologieën 

De proef met 25 woningen heeft eerder dit jaar aangetoond dat het mogelijk is om met bestaande technologieën een smart grid of slim energienet te creëren met bijbehorend marktmodel. Met het systeem kunnen consumenten vrij elektriciteit uitwisselen en blijft het comfortniveau op hetzelfde peil. De eerste fase van het project is succesvol afgerond en vervult een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie.

PowerMatching City 2 beslaat een periode van drie jaar en zal geavanceerde slimme energiediensten demonstreren op basis van innovatieve energietechnologieën. Het doel is om de waarde die intelligente energiesystemen creëren proefondervindelijk vast te stellen en de eisen en wensen die de eindgebruiker aan dergelijke services en systemen stelt, inzichtelijk te maken.

De proeftuin sluit aan op de door de Taskforce Intelligente Netten opgestelde visie "Op weg naar intelligente netten in Nederland" en geeft een nadere invulling aan de behoefte om praktijkervaring op te doen met slimme energienetten.

Bron: Kema