Minister Verhagen: Nederlandse economie profiteert van Europees octrooi

De Nederlandse economie kan flink profiteren van één Europees octrooi. Innovatieve bedrijven krijgen hierdoor minder kosten. Dat verbetert onze concurrentiepositie en levert inkomsten en banen op.´

Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een reactie op het besluit van de Europese Raad in Brussel. In 2010 nam hij namens Nederland het initiatief om de zich al 30 jaar voortslepende onderhandelingen over één Europees octrooi nieuw leven in te blazen. Het Europese octrooisysteem is versnipperd. Een octrooi in de EU is nu tien keer zo duur als in de VS en Japan omdat ze in elk land opnieuw moesten worden aangevraagd en vertaald. Hieraan komt nu een einde.

Impuls innovatie en groei

Nederland kwam eerder met 24 EU-landen al een principeakkoord oveereen over de invoering van het octrooi. Vrijdag 29 juni 2012 bereikte de Europese Raad ook overeenstemming over de plaatsen waar het Europese octrooigerecht wordt gevestigd. ´Binnen de Europese Unie zijn wij een van de landen met het grootste aantal octrooiaanvragen,´zegt minister Verhagen. ´Door het Europese octrooi dalen de kosten juist voor onze bedrijven en krijgen innovatie en groei een nieuwe impuls.´

Engels, Frans en Duits worden de officiële talen voor het Europese octrooi. Een octrooi of patent is een door de overheid verleend recht voor het maken, verkopen of beheren van een uitvinding.