Meten is weten bij CO2 reductie

Mourik Groot-Ammers heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in vier jaar te verminderen met 10% ten opzichte van 2009. Deze doelstelling wordt enerzijds gedreven door maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook zeker door de kostenbesparing die samenhangt met energiebesparing. Door de CO2 footprint halfjaarlijks te bepalen wordt de reductiedoelstelling bewaakt.

In dit kader is certificering aangevraagd voor de CO2 prestatieladder (niveau 4) van Prorail. Mourik verwacht het certificaat in maart 2011 te behalen. Hiermee wordt bij aanbestedingen 7% gunningvoordeel verkregen. Zeker bij onder druk staande marges, is het steeds meer een voorwaarde om in aanmerking te komen voor opdrachten van Prorail.

Daling

De totale CO2 uitstoot in iNederland gedurende het eerste halfjaar van 2010 is vastgesteld op 5708 ton. Omdat het de eerste keer is dat de footprint per halfjaar is bepaald, is met 2009 geen vergelijking te maken. Daarom wordt ter vergelijk als fictieve footprint de helft van het totaal in 2009 bekeken. Deze komt  over het eerste halfjaar van 2009 op 6483 ton CO2.  De footprint is dan gedaald met 12%. Dit is echter een normaal seizoenspatroon, zeker gezien de koude start van 2010, waarin de productie lager ligt dan het gemiddelde.

Ten opzichte van het eerste fictieve halfjaar van 2009 is het verbruik van brandstoffen door het langdurig winterweer aanzienlijk lager uitgevallen. Het aardgasverbruik lag aanzienlijk hoger door de toename van het belang in de Asfaltcentrale Utrecht. Het elektriciteitsverbruik voor de verwarming van installaties was hoger, wat verklaard wordt door meer verwarmingsbehoefte om de installaties vorstvrij te houden. Vanaf 1 januari 2010 is gestart met de inkoop van groene stroom.

Het ‘nieuwe rijden’

De CO2 uitstoot werd in het eerste halfjaar van 2010 veroorzaakt door:

  • 48% zware voertuigen en materieel
  • 23% personenautos en lichte bedrijfswagens
  • 19% asfaltproductie % keten en waterzuiveringen
  • 4% kantoren en werkplaatsen

In de komende wintermaanden begint Mourik met training van de chauffers in het nieuwe rijden waarmee naar verwachting tussen de 5% en 10% brandstofbesparing wordt behaald. Ook bij de aanschaf van nieuwe auto’s is een betere milieuklasse steeds meer het uitgangspunt.