Metaalunie: groei MKB-metaal handhaaft zich

De groei in het mkb-metaal die in het laatste kwartaal van 2010 is ingezet, is in het tweede kwartaal van 2011 gelijk gebleven. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de binnenlandse- en buitenlandse orderpositie. Terwijl de vooruitzichten voor de binnenlandse orderpositie aanmerkelijk minder positief zijn, lijkt de buitenlandse orderpositie, na een wat minder kwartaal, haar opmars voort te zetten. Positief is ook dat de werkgelegenheid opnieuw is toegenomen.

De verbetering van de bedrijfsresultaten ten opzichte van het vorige kwartaal wordt veroorzaakt door het feit dat minder ondernemers een slechter bedrijfsresultaat hebben behaald. Nu geeft 12% aan een slechter resultaat te hebben behaald dan een kwartaal eerder, dit was 21%. De hoge verwachtingen die metaalwarenbedrijven een kwartaal geleden hadden ten aanzien van het bedrijfsresultaat zijn redelijk uitgekomen.

Winstgevendheid groeit

Het aantal bedrijven dat winst maakt is ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen. Gemiddeld maakt ruim 60% van de bedrijven winst en maakt ongeveer 10% verlies.
Ook nu weer geldt dat in de sectoren die veel exporteren er relatief veel bedrijven zijn die winst maken.

Werkgelegenheid

Op dit moment geeft een kwart van de ondernemers aan meer personeel in dienst te hebben dan een kwartaal eerder, terwijl 10% aangeeft minder mensen in dienst te hebben. De groei van het aantal bedrijven dat meer mensen in dienst heeft zet sinds januari 2010 gestaag door.

Vertrouwen niet hersteld

Ondanks de hierboven genoemde positieve indicatoren, is het vertrouwen van de ondernemers in de toekomst nog niet (volledig) hersteld. Met uitzondering van de buitenlandse orderpositie, geven de ondernemers namelijk aan een afname van de groei te verwachten. Dit blijkt ondermeer uit de steeds verder afnemende investeringsverwachtingen. Dit is geen nieuw fenomeen: al drie jaar op rij zijn de investeringsverwachtingen in het mkb-metaal gekrompen. Van de ondernemers geeft nu 11% aan meer te zullen investeren in machines, 24% denkt het tegenover gestelde. In het eerste kwartaal gaf 24% aan meer te zullen gaan investeren tegen 30% minder.

  Download de Economische Barometer, april t/m juni 2011.(pdf)