Metaalunie: gratis online raadplegen dwingende normen moet begin van meer zijn

Vanaf 1 januari 2016 zijn 141 belangrijke normen waar de wetgever ‘dwingend’ naar verwijst gratis online in te zien bij NEN. Metaalunie ziet dit als een groot succes, maar waarschuwt wel dat er voor een goede regeldrukaanpak meer moet gebeuren.

"Gratis kunnen kennisnemen van al die normen is aan één kant goed nieuws voor ondernemers. Die zijn straks geen goud geld kwijt om alleen de wet te kunnen kennen", zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris deregulering Koninklijke Metaalunie. "Aan de andere kant wordt ook pijnlijk duidelijk dat er nog veel teveel onnodige dwingende normen zijn. Tijd om dat fenomeen aan te pakken."

Ongewenste regeldruk

Veel wetgeving verwijst naar NEN-normen. Soms zeer dwingend, soms minder dwingend. Dit is prima, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. "Juist hier wringt ‘m al jaren de schoen bij de Nederlandse wetgeving en dat leidt tot onnodige en ongewenste regeldruk", aldus Meijer. Metaalunie pleit, naast het gratis raadplegen, voor meer verbeteringen in het geval dat wetgeving naar normen verwijst.

De eerste is dat er geen onnodige verwijzingen zijn. Daarna moeten er zo min mogelijk verwijzingen zijn naar normen die weer naar volgende norm(en) verwijzen. Vervolgens moeten de normen ‘all parties concerned’ tot stand gekomen zijn.

"Nog te vaak worden de belangen van onder andere het kleinbedrijf en bedrijven in de zin van een gebruiker van een product of dienst niet meegenomen. Dat leidt tot onnodig hoge kosten," aldus Meijer. "Veel normen zijn zeer moeilijk leesbaar, daar is ook nog wel wat te winnen."

Rapport

Metaalunie is dan ook blij met het onderzoek en advies van Actal van oktober naar ‘regeldruk door wettelijke normen’. Dit rapport legt de vinger op de zere plek. Het geeft ook aan normering en de wettelijke verwijzing naar normen fors voor verbetering vatbaar zijn. Een uitdaging die kabinet en NEN hopelijk niet uit de weg gaan.

Koninklijke Metaalunie participeert in het platform Open Normalisatie om de goede voornemens van overheid en NEN samen met de andere belanghebbenden om te laten zetten in daden en meer nieuwe en goede voornemens te ontwikkelen.