‘Metaalindustrie kan uitstootvrij’ (video)

Staalbedrijf SSAB, mijnbedrijf LKAB en energieproducent Vattenfall namen als eigenaren achter het Hybrit-initiatief deel aan de VN Climate Action Summit in New York. Hier hebben zij aangegeven dat naar hun mening het mogelijk is voor de ijzer- en staalindustrie, eveneens de energiesector, om uitstootvrij te worden.

Om het belang van de industrie voor de overgang naar een duurzame en fossielvrije samenleving aan te tonen, namen de eigenaren van het fossielvrije Hybrit (Hydrogen breakthrough ironmaking technology) deel aan een evenement voorafgaand aan de klimaattop en tijdens de klimaatweek. Martin Lindqvist, voorzitter en CEO van SSAB, werd uitgenodigd om te spreken op de klimaatvergadering op 23 september.

Fossielvrije staalproductie

Een van de actiegebieden die door de VN zijn vastgesteld, is de transformatie van de industrie, en in het bijzonder de zogenaamde moeilijk te bewerken sectoren, zoals de staalindustrie. De staalindustrie is een van de sectoren met de hoogste CO2-uitstoot, goed voor zeven procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. De Hybrit-waardeketen voor de winning van ijzer- en staal-energie heeft tot doel de eerste fossiele-vrije ertsgebaseerde staalproductietechnologie ter wereld te ontwikkelen. Door steenkool te vervangen door elektriciteit en waterstof zonder fossiele brandstoffen, zal de Hybrit-technologie de CO2-uitstoot elimineren en zo een groot potentieel creëren om de uitstoot te beperken en de wereld te helpen de klimaatverandering te beperken.

"De staalindustrie wordt gezien als een van de ‘moeilijk te verminderen’ sectoren, maar wij zijn ervan overtuigd dat een netto nuluitstoot mogelijk is. Daarom hebben we het initiatief genomen om Hybrit op te richten. Fossielvrij staal heeft een enorm potentieel en kan veel klantsegmenten helpen om echt fossielvrij te worden. Wij zijn van mening dat de overgang in de sector positief is voor zowel het klimaat als de concurrentiepositie van onze industrie", zegt Martin Lindqvist, President en CEO van SSAB.

"Ik denk dat we kunnen stellen dat Hybrit een van de meest ambitieuze industriële transitieprojecten ter wereld is van dit moment. Alle drie de bedrijven hebben zich ertoe verbonden om al in 2045 fossielvrij te zijn. We hebben een concreet tijdschema en via Hybrit zijn we begonnen met de bouw en hebben we investeringen gedaan om de overgang te starten. En dat doen we met de steun van de Zweedse overheid en samen met de academische wereld", sluit Jan Moström, voorzitter en CEO van LKAB aan.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall vervolgt: "We willen anderen inspireren om een waardeketenbenadering te kiezen. Echte verandering en nieuwe zakelijke kansen vragen om samenwerking. We hopen ook dat grootschalige fossiele-vrije waterstofproductie en -opslag ons in staat zal stellen om toegevoegde waarde te vinden voor het hernieuwbare en fossiele-vrije energiesysteem en andere industrieën."

Hybrit

In het huidige op erts gebaseerde staalproductieproces worden ijzerertspellets omgezet in metallisch ijzer door reductie in een hoogoven. Het ijzeroxide en de koolstof reageren vervolgens tot de vorming van CO2-gassen en metallisch ijzer. Het ijzer wordt verder verwerkt voordat een halffabrikaatstaalproduct wordt geproduceerd.

Het Hybrit-proces is gebaseerd op de directe reductie van ijzererts met behulp van fossiele elektriciteit en waterstof (H2). Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van elektriciteit zonder fossiele brandstoffen. De waterstof reageert met de zuurstof in het ijzererts en er wordt metallisch ijzer en H2O (waterdamp) gevormd.