‘Mens moet robot blijven controleren’

Mensen moeten altijd de controles over machines behouden. De EU moet ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie (KI) ethisch verantwoord wordt ingezet. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) stelt dat in een advies aan de Europese Commissie.

Wanneer en hoe taken worden toevertrouwd aan bijvoorbeeld medische robots of zorgrobots, moet altijd een menselijke beslissing zijn, aldus EESC-rapporteur Catelijne Muller. Of het acceptabel is dat kunstmatige intelligentie onze veiligheid, privacy of autonomie in gevaar brengt moet daarom steeds opnieuw worden beoordeeld. Dat geldt zeker ook voor ‘slimme’ wapens.

Muller wijst op de voordelen die KI kan bieden op het vlak van landbouw, milieu en veiligheid en zelfs kan bijdragen aan het uitbannen van ziekte en armoede. Vanwege de risico’s zou de EU voorop moeten lopen om mondiale normen en standaarden op te stellen.

Een ethische code is nodig om ervoor te zorgen dat KI-systemen de menselijke waardigheid en mensenrechten niet aantasten, aldus Muller. Ook voor de gevolgen voor de werkgelegenheid moet de EU een strategie ontwikkelen, staat in het advies.