Melkrobots helpen melkkoeien op melkproductie te fokken

Door melkrobots schommelingen in melkproductie te laten meten is het mogelijk koeien te fokken die beter tegen problemen kunnen. Want koeien met minder schommelingen in de melkproductie zijn gezonder, veerkrachtiger en leven langer.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research op basis van de productiegegevens van zo’n 200.000 koeien. Uit hetonderoek blijkt dat er genetische verschillen zijn tussen koeien die van invloed zijn op de melkproductie. “De productie van de ene koe schommelt enorm van dag tot dag, terwijl de productie van de andere koe stabiel is,” aldus Marieke Poppe, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. “We zagen dat koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie vaak ook een genetische aanleg hadden voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen, zoals slepende melkziekte. Ook leefden koeien met een stabielere productie langer.”
Fokken op stabiele productie
Deze genetische verschillen maken het mogelijk koeien te fokken met minder schommelingen in de melkproductie. “Dagelijkse melkproductiegegevens kunnen ons dus helpen om veerkrachtigere koeien te fokken die beter tegen een stootje kunnen", aldus Poppe. 
“Als een koe te maken krijgt met een ziekte of andere complicatie, zal haar productie tijdelijk zakken. Dit is vergelijkbaar met mensen: als wij ziek zijn, doen we het ook tijdelijk wat rustiger aan. Zulke kortstondige productiedalingen uiten zich als schommelingen in melkproductie, en die zie je dus minder bij koeien die goed kunnen omgaan met stressfactoren.”
Nieuwe inzichten door nieuwe cijfers
De melkproductie werd voorheen eens per drie tot zes weken gemeten. Dit maakte het onmogelijk te kijken naar variaties in de dagelijkse melkproductie. “Met het beschikbaar komen van dagelijkse productiemetingen door melkrobots, kregen we een unieke kans om kortstondige productieschommelingen te bestuderen als maat voor ‘probleemloosheid’ of ‘veerkracht’ bij koeien", licht onderzoeker Han Mulder toe. 
In vervolgonderzoek wil Wageningen Livestock Research zich richten op de meerwaarde van dit veerkrachtkenmerk’ ten opzichte van bestaande kenmerken waar momenteel op wordt gefokt. Denk hierbij aan uiergezondheid en levensduur. "De meerwaarde van dit veerkrachtkenmerk is wellicht dat dit kenmerk beter oppikt in welke mate koeien reageren op stressfactoren en hoe snel ze herstellen. Als deze meerwaarde er inderdaad is, dan kunnen er fokwaarden geschat worden voor schommelingen in melkproductie. Hierdoor kunnen veehouders in de toekomst hopelijk nog beter fokken op probleemloze koeien", schrijven de onderzoekers in een persbericht.