Meer hulp voor MKB bij ontwikkelen nieuwe producten

Er komt meer hulp voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Dat maakte Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vandaag bekend: “Alleen door te innoveren kan je blijven concurreren.”

Naast meer fiscale steun (verruiming WBSO & Vpb-verlaging) en een forse administratieve lastenverlichting worden vanaf 1 april groepen MKB-ondernemers gestimuleerd meer samen te gaan werken aan product- en procesinnovaties. Verhagen maakt hiervoor in totaal 17 miljoen extra beschikbaar in 2011. Dit wordt toegevoegd aan de 9 miljoen euro die al was vrijgemaakt in het kader van de zogenaamde IPC-regeling (InnovatiePrestatieContracten).

  

De IPC-regeling

Vanaf 1 april 2011 wordt de vernieuwde en uitgebreide IPC-regeling opengesteld. Met steun van de overheid werken groepen van zo’n 10 tot 20 ondernemers daarbij gezamenlijk aan een nieuwe strategie om meer te gaan innoveren. Ze kunnen daarbij ook over de grenzen van hun branche heen werken of bijvoorbeeld met partijen in het buitenland. Vaak nemen brancheverengingen de regie. De regeling helpt ook bij het verbeteren van de samenwerking met kennisinstellingen. Voorbeelden van eerdere innovaties die met hulp van een IPC tot stand kwamen zijn de ontwikkeling van technieken om LED verlichting nog energiezuiniger te maken, de ontwikkeling van onbrandbaar karton en een systeem voor ondergrondse wateropslag.

IPC’s helpen MKB

De IPC-regeling bestaat sinds 2005 en is onlangs geëvalueerd. De evaluatie liet zien dat de IPC regeling een belangrijke factor is voor MKB-bedrijven voor de uitvoering van innovatieplannen. Van de bedrijven die van de regeling gebruik maken zegt 86 procent meer aan R&D (onderzoek en ontwikkeling) te besteden dan voorheen. Ook melden deelnemers een positieve bijdrage aan de winst en geven zij aan dat innovatieplannen anders niet zouden zijn uitgevoerd. Gelet op deze positieve uitkomsten breidt Verhagen de regeling nu uit, zodat meer kleine bedrijven kunnen worden bereikt en geholpen.