Meepraten over afspraken voor exoskeletten

Naar verwachting zal komende tijd op Europees (normalisatie) niveau veel gebeuren op het gebied van exoskeletten. Daarom wil NEN graag stakeholders bij elkaar brengen om te kijken hoe het Nederlandse belang het beste behartigd kan worden.

Tags:
Koen van Zeeland, de bestuurder van het exoskelet van Project March, probeert hun nieuwe volledig dynamische en breingestuurde exoskelet
Koen van Zeeland, de bestuurder van het exoskelet van Project March, probeert hun nieuwe volledig dynamische en breingestuurde exoskelet

Ondanks de snelle digitalisering en robotisering van de samenleving behoren problemen op het gebied van fysieke belasting allerminst tot het verleden. Werkgevers en werknemers zien in het gebruik van exoskeletten een mogelijkheid voor de preventie van fysieke overbelasting.

Momenteel wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en langetermijneffecten van exoskeletten. Zo zijn er nog uitdagingen met betrekking tot het ontwerp en wordt er gezocht hoe deze nieuwe technologie past in de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Het vastleggen van afspraken en het schrijven van richtlijnen waarover brede consensus bestaat zal ervoor zorgen dat onderzoek (naar bijvoorbeeld risico’s) beter vergelijkbaar wordt en de toepassing in de praktijk van exoskeletten makkelijker wordt. Verder kennen exoskeletten een breed toepassingsgebied. Een duidelijk kader welke toepassingsgebieden we onderscheiden kan helpen om wetgeving te definiëren.

Meer informatie

Wilt u meepraten over exoskeletten en standaardisatie of ontvangt u graag meer informatie, neem dan contact op met Margot Verbeek via telefoon 015 2 690 711, e-mail iiv@nen.nl

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *