Meedenken over wetgeving Hyperloop

Alle Nederlandse belanghebbenden bij de Hyperloop hebben nu via NEN de mogelijkheid om Europese afspraken te maken vooruitlopend op het wetgevende kader. Hierbij een oproep aan alle Nederlandse belanghebbenden om aan te melden voor de nationale normcommissie.

Europese landen stemden eerder dit jaar vóór het oprichten van een gezamenlijke technische commissie (JTC 20). Hierbijbij heeft NEN het Europese secretariaat. De commissie, onderdeel van CEN en CENELEC, gaat de methodologie en het framework voor de regulering van hyperloopsystemen definiëren en vaststellen, en daarmee voor heel Europa standaarden voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen ontwikkelen. Hierbij wordt actief samenwerking opgezocht met de Europese Unie.

Om de belangen van Nederlandse organisaties te vertegenwoordigen, heeft NEN een nationale normcommissie voor de hyperloop opgericht. Dit wordt gestimuleerd vanuit de Nederlandse overheid. Alle Nederlandse belanghebbenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij NEN. Hiermee krijgen organisaties de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de te ontwikkelen standaarden. Op dit moment is er sprake van een unieke kans doordat de standaardisatie van de hyperloop vooruitloopt op het wetgevend kader.

Agenda en contact

Op 15 september is een kick-off van de nationale normcommissie ‘Hyerloop systeem’. Daarnaast vindt de Europese kick-off vergadering plaats op 2 oktober. De Nederlandse kick-off vergadering dient ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng en vertegenwoordiging van Nederlandse belangen bij de Europese vergadering. Alle Nederlandse belanghebbenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij NEN via iv@nen.nl

Meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces geeft Jeroen von Morgen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 501 of e-mail iv@nen.nl

.