Meedenken over iso-normen ‘Drone identificatiemodule en autorisatie’

In internationaal verband wordt een Iso -norm opgesteld om de wereldwijde compatibiliteit van systemen die de autorisatie en identificatie van drones borgen. Belanghebbenden die bij willen dragen aan de ontwikkeling van deze normen, kunnen zich melden bij Nen.

Het aantal drone-gebruikers neemt wereldwijd snel toe door de commercialisering (hobby’s, gadgets). Dit vraagt om een uniform internationaal registratiesysteem ofwel Drone Identity Module (DIM).

Dit registratiesysteem kan bijdragen aan het vrije verkeer van drones in alle regio’s en het verminderen van de overtredingen binnen de ‘No fly’ zones. Dim is bestemd voor professioneel gebruik, waarbij maximale hoogtes en restricties van de ‘No fly zone’ uitgangspunt zijn voor registratie. Het licentie proces voor professioneel gebruikers wordt gebaseerd op een wereldwijde compatibiliteit van de Dim.

Dim heeft als doel om de wildgroei aan bestaande regionale systemen wereldwijd
te harmoniseren. Dit maakt het mogelijk om de ‘No fly’ zone van bijvoorbeeld politiediensten over de landsgrenzen door te trekken, maar ook om ongelukken te voorkomen en criminaliteit tijdig te signaleren.

Meewerken aan de ontwikkeling van de normen

Nederlandse marktpartijen kunnen invloed uitoefenen door lid te worden van een nieuw op te richten Nen-normcommissie. Nen organiseert de kick-off voor partijen die deelname overwegen. Uitgangspunt is dat de financiering van de normcommissie door de deelnemende partijen wordt gedragen.

Voor wie?

Belanghebbende partijen kunnen voorwaarde scheppende organisaties zijn die drones inzetten voor hun dienstverlening, opleidingsinstituten van vliegverkeer, controlerende instanties die toetsen op gebruik van drones en geassocieerde publieke organisaties, regionale en lokale overheden, gemeenten, fabrikanten ontwikkelaars en investeerders, kennisinstellingen horen hierbij.

Aanmelding en informatie

Voor aanmelden en meer informatie, neem contact op met Jolien van Zetten, consultant Kenis & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.