‘Medische technologie kan 110.000 zorgmedewerkers vrijspelen’

Over tien jaar komt Nederland 135.000 medewerkers tekort om te kunnen voldoen aan de vraag naar gezondheidszorg. De meerderheid van het personeelstekort, 98.000 arbeidsplaatsen, zal ontstaan in de ziekenhuis- en ouderenzorg. FME heeft daarom onderzoeks- en adviesbureau in de zorgsector Gupta Strategists opdracht gegeven te onderzoeken wat technologie kan betekenen om deze uitdaging het hoofd te bieden.

In de rapportage concludeert Gupta dat het inzetten van bestaande technologie in potentie gelijk staat aan het werk van 110.000 zorgmedewerkers. Het gaat om technologische toepassingen uit alle categorieën: medische apparatuur en hulpmiddelen, mobiele communicatie en telehealth, internet-of-things, artificial intelligence en registratie van informatie.

"De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om technologie goed te implementeren in de zorg. Maar bestaande technologie kan nu al worden ingezet om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en de werkdruk voor mensen in de zorgsector te verminderen. Er moet meer urgentiegevoel voor medische technologie in de zorg komen en we moeten zo snel mogelijk kennisuitwisseling versterken", zegt Henrar.

Eén van de grootste uitdagingen voor ons zorgstelsel

Ook het ministerie van VWS heeft het personeelstekort geïdentificeerd als één van de grootste uitdagingen voor ons zorgstelsel en zet vol in op alle mogelijke oplossingen. "Het personeelstekort is zonder meer de grootste uitdaging van de zorg op dit moment. Als we door gebruik te maken van technologie de blijvend groeiende vraag naar personeel kunnen temperen, dan is dat grote winst", zei minister Kuipers tijdens de presentatie van het rapport.

In haar position paper vraagt FME het ministerie van VWS een coördinerende rol op zich te nemen, om de inzet van publieke en private partijen te versterken en onderlinge samenwerking te verbeteren om het gebruik van technologie in de zorgsector te versnellen.