Maarten de Rijke 1e van 4 AI-hoogleraren UvA

Professor Maarten de Rijke is benoemd tot universiteitshoogleraar AI and Information Retrieval aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaat het universiteits- hoogleraarschap, dat gelieerd is aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA, combineren met zijn functie als directeur van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). De Rijke is de eerste van vier nieuw te benoemen universiteitshoogleraren die zich gaan richten op artificiële intelligentie.

De Rijke gaat algoritmes ontwikkelen die leren van gebruikersgedrag om aangeboden informatie dynamisch bij te stellen: zelflerende zoekmachines, aanbevelingssystemen en conversationele agenten. Inzet is om te komen tot een nieuwe algoritmiek, die inzetbaar is in een groot aantal gebieden.
Kennisuitwisseling op het terrein van AI – met de faculteiten en met de drie andere nieuwe universiteitshoogleraren – neemt een belangrijke plaats in binnen de leeropdracht. De Rijke’s onderzoeksresultaten zullen ook hun weg vinden naar het UvA-onderwijs in de artificiële intelligentie. Nieuwe ontwikkelingen worden toegepast in het onderwijs. De Rijke zal ook de brede discussie rondom AI binnen en buiten de universiteit stimuleren.

Over Maarten de Rijke

Maarten de Rijke (1961) is sinds 1998 verbonden aan de UvA, sinds 2004 als hoogleraar Information Retrieval aan het Instituut voor Informatica van de UvA. Sinds 2018 is hij tevens directeur van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat gericht is op de gezamenlijke ontwikkeling van AI-technologie door middel van industrie-labs met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Ook is hij programmaleider van het programma ‘De Digitale Samenleving’ van de VSNU. In 2017 ontving hij de Tony Kent Strix Award, een erkenning voor zijn bijzondere bijdragen aan het vakgebied Information Retrieval. De Rijke is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zit in de het bestuur van eHumanitesNL, een nationaal platform dat expertise en onderzoek samenbrengt op het gebied van ontwikkeling en gebruik van digitale technologieën in de geestes- en sociale wetenschappen.

De Rijke was van 2014 tot 2017 directeur van Amsterdam Data Science, aan samenwerking tussen UvA, VU, HvA en het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI) op het gebied van Data Science. Van 2011 tot 2016 leidde hij een nationaal onderzoeksteam op het gebied van Information Retrieval binnen het publiek-private onderzoeksprogramma Commit. De Rijke verwierf onder meer een Pionier Personal Innovation Grant, een Warwick Research Fellowship, en een groot aantal beurzen van NWO en industriële partijen.