Lynda Hardman voorzitter Informatics Europe

Lynda Hardman, lid van het management team van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, is verkozen tot voorzitter van het bestuur van Informatics Europe, de Europese vereniging van informatica-afdelingen en onderzoeksinstituten. Hardman volgt Carlo Ghezzi (Politecnico di Milano, Italië) op. De verkiezing vond plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die werd gehouden tijdens de 11e Europese Computer Science-top in Wenen, Oostenrijk.

Hardman was al bestuurslid van Informatics Europe sinds 2012. In die periode richtte zij de werkgroep ‘Women in Informatics’ op en was ze verantwoordelijk voor de publicatie ‘More Women in  Informatics Research and Education’. Hardman spreekt regelmatig op evenementen in Nederland en Europa om een nieuwe generatie vrouwelijk talent te inspireren en aan te moedigen voor een loopbaan in de informatica.

"Informaticaonderzoek is een krachtige drijfveer voor de Europese economie en samenleving", zegt Hardman. "Ik ben vereerd in mijn rol als voorzitter van Informatics Europe hieraan een bijdrage te leveren. Mijn ambitie is op Europees niveau de kwaliteit van informaticaonderzoek te vergroten, te waarborgen dat onderwijsvernieuwingen makkelijker worden verspreid, en samenwerking met de industrie op Europees niveau verder te ontwikkelen."

Naast haar bestuurlijke taken op CWI, is Hardman senior onderzoeker in de onderzoeksgroep Information Access en coördinator van het thema Informatie. Haar onderzoek richt zich op ‘Human Computer Interaction’, de verbetering van ontwerpmethodes voor op de mens gerichte interfaces  tegen de achtergrond van ontwikkelende technologieën. In 2014 werd ze uitgeroepen tot ‘Distinguished Scientist’ door ACM, voor haar bijdrage aan het vakgebied informatica.