Leuven strikt buitenlands talent via oprichting internationale school

De stad Leuven, de KU Leuven en imec slaan de handen in elkaar om de internationale uitstraling van Leuven verder te vergroten en buitenlands talent aan te trekken. Daarom richten ze samen een internationale school op. Deze basisschool zal een Engelstalig onderwijsprogramma aanbieden zodat de kinderen van buitenlandse studenten, onderzoekers en expats in Leuven school kunnen lopen.

Leuven is een internationale stad, in de eerste plaats dankzij de aanwezigheid van de universiteit en haar spin-offs. De groep buitenlanders die in Leuven studeren, werken en leven is aangegroeid tot zo’n 10 000 inwoners. Het gaat vaak om jonge gezinnen die een aantal jaren in Leuven verblijven. Deze mensen zijn dan ook op zoek naar geschikt Engelstalig onderwijs voor hun kinderen. Nogal wat van deze gezinnen sturen vandaag hun kinderen naar de kostelijke internationale school in het Brusselse. Daar willen de drie Leuvense partners nu verandering in brengen. Door betere randvoorwaarden voor jonge buitenlandse gezinnen te creëren, maken ze Leuven aantrekkelijker. Zo geven ze het signaal dat Leuven een moderne vooruitstrevende internationale stad is. 

De start van de school is voorzien in de loop van 2014 en mikt in de beginfase op zo’n 80 leerlingen. Er wordt over gewaakt dat deze school niet uitmondt in een internationaal elitair eilandje binnen de stad. Om de integratie zo goed mogelijk te bevorderen, wordt daarom gezocht naar een maximale samenwerking met andere Leuvense scholen. Tevens wordt gestreefd naar een intense samenwerking met de Leuvense bedrijfswereld.