Lessen uit ontsnappen gevaarlijke stof uit transporttank

Op 1 februari 2019 kwam een grote hoeveelheid van de zeer licht ontvlambare en kankerverwekkende stof 1,3-butadieen vrij bij Vopak Terminal Vlissingen. Er vielen geen gewonden. De onderzoeksraad voor veiligheid onderzocht de oorzaak van het vrijkomen van het gas.

Als gevolg van het falen van een pakking van de transporttank is bij aanvang van het lossen vrijwel de gehele inhoud van de tank (13.000 kilogram) vrijgekomen. Hierbij ontstond een gaswolk die over het terrein richting buurbedrijven afdreef. De wolk is niet tot ontbranding gekomen; wel zijn directe omstanders, drie operators en een vrachtwagenchauffeur, blootgesteld aan het gas.
Lees het rapport: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/13966/emissie-van-1-3-butadieen-vopak-terminal-vlissingen