Lessen uit arbeidsongevallen: juridische lat voor werkgevers ligt hoog

In strafzaken over Arbowetgeving komt duidelijk naar voren hoe hoog de juridische lat voor werkgevers ligt. Sander de Jong, advocaat bij De Bont Advocaten, licht in een artikel op HSE Actueel de Arboverplichtingen toe aan de hand van met name recente strafzaken uit 2022 en 2023.

Tags:

Arboverplichtingen van de werkgever die vaak in strafzaken aan de orde komen zijn het inventariseren en evalueren van risico’s (de RI&E); het instrueren, onderrichten van medewerkers en het houden van toezicht. De vorig jaar de opgelegde strafrechtelijke boetes varieerden tussen de 20.000 en 250.000 euro.

Enkele belangrijke punten die De Jong constateert uit uitspraken uit verschillende rechtszaken zijn:

  1. De RI&E voldoende moet toegespitst zijn op specifieke werkzaamheden en schriftelijk vastgelegd zijn. Een werkgever kan dus bijvoorbeeld niet volstaan met het opstellen van een enkele RI&E die betrekking heeft op twee locaties die vergelijkbaar met zijn elkaar.
  2. Ook voorlichting en instructies moeten voldoende specifiek zijn voor de werkzaamheden en schriftelijk vastgelegd zijn.
  3. Een werkgever kan slechts adequaat toezicht houden als voldoende duidelijk is op welke instructies of welk veiligheidsbeleid er toezicht gehouden moet worden. Als er niet duidelijk is welke werknemer verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid, dan komt dat in strafzaken ‘voor rekening van’ de werkgever.

Lees het complete artikel op: https://www.hseactueel.nl/wet-en-regelgeving/arbeidsongevallen-en-lessen-voor-hse-compliance-uit-het-strafrecht/

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *